Sakliga skäl för uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste det finnas sakliga skäl för uppsägningen. Det innebär att uppsägningen måste ha sin grund i skäl som anses vara acceptabla för att säga upp den anställde. Det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Om arbetsgivaren inte kan visa på några sakliga skäl vid uppsägning , kan uppsägningen ogiltigförklaras. Då behöver du påtala det och göra en "ogiltighetsinvändning". Kontakta Unionen för rådgivning. Det är då korta tidsfrister så du måste agera snabbt.

Arbetsbrist

Arbetsbrist  är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Det behöver inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Arbetsgivaren måste visa att det finns sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist och behöver till exempel utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske.

Personliga skäl

Med uppsägning på grund av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som följer av anställningsförhållandet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Enligt Arbetsdomstolens praxis är exempelvis misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro sakliga skäl för en sådan uppsägning . Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. I de flesta av Unionens kollektivavtal finns det en precisering av vilka personliga skäl som kan anses vara sakliga skäl för uppsägning .

Om uppsägning

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg