Företrädesrätt till återanställning

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt.

Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs i samma verksamhet. 

Anmäl anspråk

Företrädesrätten till återanställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Du måste anmäla till din arbetsgivare att du har anspråk på företrädesrätten. Det är bäst att göra det skriftligt. 

Under förutsättning att du anmält anspråk på företrädesrätten gäller företrädesrätten vid tillsvidareanställningen från uppsägningen och nio månader efter anställningen upphört och för de arbeten som du har tillräckliga kvalifikationer för. Vid visstidsanställning gäller delvis andra tidpunkter när niomånadersfristen börjar räknas. Särskilda regler gäller också vid säsongsanställning.

Ofta står det i ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Normalt står det också på uppsägningsbeskedet hur du ska göra för att anmäla anspråk på företrädesrätt eller så kan du anmäla anspråk direkt på uppsägningsbeskedet. Om det inte är så, kan du skriva så här till din arbetsgivare:

”Datum
Mottagare

Mot bakgrund av att jag har blivit uppsagd på grund av  arbetsbrist från min tjänst som XX gör jag härmed anspråk på företrädesrätt till återanställning hos XX.

Hälsningar

Xxxxx Xxxxxxx”

Villkor för att ha företrädesrätt till återanställning

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist , har du företrädesrätt till återanställning om du har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare.

Om du har haft en tidsbegränsad anställning i mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare, har du också företrädesrätt till återanställning. 

Om du har haft särskild visstidsanställning som har avslutats har du företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning om du varit anställd sammanlagt mer än nio månader i sådan anställning under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare. Om du har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning .

Om du har varit säsongsanställd hos en och samma arbetsgivare mer än 6 månader under de senaste två åren, har du också företrädesrätt till ny säsongsanställning.

Turordning vid återanställning

Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms turordningen enligt LAS utifrån varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. En ledig tjänst ska erbjudas den som har längst anställningstid. Har flera samma anställningstid har den som är äldre företräde.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg