Företrädesrätt till återanställning

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt.

Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs i samma verksamhet. 

Anmäl anspråk

Företrädesrätten till återanställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Du måste anmäla till din arbetsgivare att du har anspråk på företrädesrätten. Det är bäst att göra det skriftligt. Rätten gäller från och med att du gör ditt anspråk och till och med nio månader efter att din anställning har upphört och för de arbeten som du har tillräckliga kvalifikationer för.

Ofta står det i ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Normalt står det också på uppsägningsbeskedet hur du ska göra för att anmäla anspråk på företrädesrätt eller så kan du anmäla anspråk direkt på uppsägningsbeskedet. Om det inte är så, kan du skriva så här till din arbetsgivare:

”Datum
Mottagare

Mot bakgrund av att jag har blivit uppsagd på grund av  arbetsbrist från min tjänst som XX gör jag härmed anspråk på företrädesrätt till återanställning hos XX.

Hälsningar

Xxxxx Xxxxxxx”

Villkor för att ha företrädesrätt till återanställning

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning om du har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare.

Om du har haft en tidsbegränsad anställning i mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare, har du också företrädesrätt till återanställning. Om du har varit säsongsanställd gäller särskilda regler.

Om du har varit säsongsanställd hos en och samma arbetsgivare mer än 6 månader under de senaste två åren, har du också företrädesrätt till ny säsongsanställning.

Turordning vid återanställning

Om flera arbetstagare har återanställningsrätt och konkurrerar om en ledig tjänst tillämpas antingen den turordning som framgår av LAS, så kallad lagturlista, eller den turordning som lokala parter genom kollektivavtal kommit överens om, så kallad avtalsturlista. Om lagturlista tillämpas innebär det att den lediga tjänsten ska erbjudas den som har längst anställningstid. Har flera samma anställningstid har den som är äldre företräde. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg