Om företaget går i konkurs

Om din arbetsgivare försätts i konkurs, hör med konkursförvaltaren om och hur du ska fortsätta att arbeta.

Om du inte vet vem som är konkursförvaltare kan du fråga din arbetsgivare eller kontakta Kronofogdens kundservice för att få ett namn på konkursförvaltaren.

Utgå ifrån att du ska fortsätta arbeta tills du får annan information. 

I många fall blir arbetstagarna uppsagda av konkursförvaltaren som är ansvarig för konkursboet.

Försök att ta reda på hur mycket pengar bolaget är skyldig dig. Samla dina lönespecifikationer och håll reda på att du fått rätt lön. Anteckna all utebliven lön så att du kan redogöra för konkursförvaltaren och få rätt lönegaranti. 

Lönegaranti är begränsad i både tid och belopp. Om du blir uppsagd och arbetsbefriad, registrera dig som arbetssökande dig omedelbart, samma dag, hos Arbetsförmedlingen. Se till att det inte råder några oklarheter gällande arbetsbefrielsen. Det bästa är om du får ett skriftligt meddelande.

Kontakta Unionen om du behöver hjälp eller har några frågor rörande konkursen eller konkursförvaltaren.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg