Skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och att bli uppsagd. Vid ett avsked måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid en uppsägning har du en uppsägningstid.

Avsked kräver att anställningen misskötts grovt

En arbetsgivare får enbart avskeda en anställd om den anställde grovt har misskött sin anställning. Kontakta Unionen omgående om din arbetsgivare skulle ge dig ett besked om avsked . Om du vill ogiltigförklara ett avsked måste du nämligen agera snabbt eftersom tiden för att kunna göra detta är kort och begränsad. Vid ett avsked behöver du lämna anställningen omedelbart, utan uppsägningstid och utan rätt till fortsatt lön och andra anställningsförmåner.

Uppsägning kräver sakliga skäl

Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Innan en uppsägning på grund av personliga skäl ska du normalt sett tidigare ha fått en varning från arbetsgivaren det där framgår att arbetsgivaren anser att du har misskött dig och att du riskerar att din anställning sägs upp om beteendet inte ändras. Vid en uppsägning behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Mer om sakliga skäl för uppsägning

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg