Skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid ett avsked har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Vid en uppsägning arbetar du i normalfallet kvar under hela uppsägningstiden.

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning. Mer om saklig grund - skäl för uppsägning.

Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?