Så här sker förhandling vid uppsägningar

Vid en förhandling ska du som anställd alltid finnas tillgänglig. Här hittar du praktisk information om hur det ofta går till under en förhandling och vad du behöver göra.

Vid en förhandling ska du som anställd alltid finnas tillgänglig. Du behöver dock inte närvara i rummet vid själva förhandlingen mellan din arbetsgivare och ditt fackliga ombud , men det kan vara bra att vara med under ”utredningsfasen”, det vill säga när bakgrunden till förhandlingen gås igenom. Under själva förhandlingen finns du vanligtvis till det fackliga ombudets (förhandlarens) förfogande i en lokal i anslutning till förhandlingsrummet.

Om du inte är nöjd med förhandlingen, ska du fråga ditt ombud vilka alternativ du har att välja mellan och vilka konsekvenser de kan medföra. Det är du som enskild medlem, som får ta ställning till ett förslag till överenskommelse med arbetsgivaren.

När företaget har kollektivavtal har du också rätt att bli företrädd av Unionen i en central förhandling . Om ni inte lyckas komma överens och förhandlingen har avslutats, överlämnas ärendet till Unionens jurister. De fattar beslut om Unionen kan företräda dig i domstol eller, i undantagsfall, lämna rådgivning om hur du kan driva frågan vidare själv.

Om arbetsgivaren inte kontaktar Unionen för en förhandling , ska du själv ta kontakt med Unionen för en bedömning. Vanligtvis begär då Unionen förhandling . Om du vill kan en rådgivning om förslag till lösning på situationen vara ett alternativ till förhandling .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg