Så här sker förhandling vid uppsägningar

Vid en förhandling ska du som anställd alltid finnas tillgänglig. Du behöver inte närvara vid själva förhandlingen mellan arbetsgivare och förtroendevald.

Det kan vara bra att delta under ”utredningsfasen”. Vanligtvis finns medlemmen till ombudets (förhandlarens) förfogande i någon lokal i närheten av förhandlingsrummet.

Om du inte är nöjd med förhandlingen, ska du fråga ditt ombud vilka alternativ du har att välja mellan och vilka konsekvenser de kan medföra. Det är du som enskild medlem, som får ta ställning till ett förslag till överenskommelse med arbetsgivaren.

När företaget har kollektivavtal har du också rätt att bli företrädd av Unionen i en central förhandling . Om ni inte lyckas komma överens och förhandlingen har avslutats, överlämnas ärendet till Unionens jurister. De fattar beslut om Unionen kan företräda dig i domstol eller, i undantagsfall, lämna rådgivning om hur du kan driva frågan vidare själv.

Om arbetsgivaren inte kontaktar Unionen för en förhandling, ska du själv ta kontakt med Unionen för en bedömning. Vanligtvis begär då Unionen förhandling. Om du vill, kan en rådgivning om förslag till lösning på situationen vara ett alternativ till förhandling.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg