Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning.

Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett startdatum och ett slutdatum. Men det förekommer att det finns blandformer, varav man kan se två typfall.

  1. I det ena fallet står det till exempel att ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum”. Anställningen anges vara en tillsvidareanställning , men med ett i förväg bestämt sista datum. Då är det enligt Arbetsdomstolens praxis underförstått att anställningen är uppsägningsbar. 
  2. I det andra fallet kan det stå att man ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. I det fallet är det mer tydligt att det är en ren visstidsanställning , men att den upphör utan uppsägningstid , när den man vikarierar för kommer tillbaka.

I båda fallen kan alltså dessa anställningar upphöra innan ”sistadatum”, men i det första fallet på grund av att den är uppsägningsbar och i det andra fallet på grund av att förutsättningarna för visstidsanställningen upphör (den man vikarierar för kommer tillbaka).

Om arbetsgivaren har gjort ditt kontrakt uppsägningsbart, så har du också rätt att avsluta det med minst en månads uppsägningstid.

Regler i kollektivavtal om uppsägningsbara tidsbegränsade anställningar

I kollektivavtal finns det ibland regler om uppsägningsbara tidsbegränsade anställningar. En vanligt förekommande reglering är att arbetsgivaren under anställningens första sex månader kan säga upp arbetstagaren genom en skriftlig underrättelse och då med en månads uppsägningstid.

Om arbetstagaren säger upp sig gäller också en månads uppsägningstid, men det gäller under hela anställningstiden och är inte begränsat till anställningens första sex månader. 

Uppsägningstiderna kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv.  

Mer information om uppsägningstider

Du hittar mer information om uppsägningstider på sidorna om 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg