På vilket sätt bör du få uppsägningsbesked?

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen.

Observera att en muntlig uppsägning är giltig, även om den är formellt felaktig. Säger arbetsgivaren upp dig muntligen - begär att få skriftligt besked.

  • I uppsägningsbeskedet ska det anges hur du ska göra om du anser att uppsägningen är felaktig. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen måste du göra det inom 14 dagar.
  • Om du är uppsagd på grund av arbetsbrist ska det också stå om du har företrädesrätt till återanställning eller inte samt hur du ska göra för att åberopa din företrädesrätt
  • Om du har fått en muntlig eller skriftlig uppsägning som du ifrågasätter, ska du omedelbart kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller ringa Unionen. Det är för att tidsfristen för att ogiltigförklara uppsägningen inte ska hinna gå ut.
  • Om du inte går att nå kan arbetsgivaren i undantagsfall skicka uppsägningen i rekommenderat brev.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg