Varning och erinran

Varningar eller erinringar mot arbetstagare förekommer i arbetsrättsliga sammanhang. Det finns varningar av två olika typer.

I den följande texten används ordet varning i båda betydelserna - varning och erinran.

Det står i medbestämmandelagen att disciplinära påföljder inte får ges, om det inte står skrivet i lag eller kollektivavtal . De bestämmelserna leder ibland till missförstånd. För tydlighets skull delas varningar in i två olika typer.

  1. En typ av varningar är att arbetsgivaren genomför disciplinära påföljder eller delar ut bestraffningar.
  2. En annan typ av varningar innebär att arbetsgivaren informerar om att denne tänker vidta åtgärder om inte arbetstagaren bättrar sig.

Båda typerna av varningar kan vara skriftliga, men den andra typen kan vara mer informell.

Disciplinära påföljder eller bestraffningar

Den första typen av varningar får inte ske utan rättslig grund. En sådan varning måste även förhandlas enligt medbestämmandelagen innan den delas ut. I vissa kollektivavtal finns särskilda regler om disciplinära påföljder som löneavdrag, avstängning och varning. I Unionens kollektivavtal finns sådana bestämmelser bara på några få områden.

Information om att arbetsgivaren tänker vidta åtgärder

En arbetstagare som missköter sig i sin anställning, ska enligt anställningsskyddslagen i allmänhet ha möjlighet att ändra sitt beteende, om arbetsgivaren är missnöjd, innan en eventuell uppsägning kan bli aktuell.

En arbetsgivare som anser att en anställd misskött sig, måste göra klart för den anställde att denne riskerar sin anställning, om inte beteendet ändras. En sådan tillsägelse kan uppfattas som en varning och kallas ibland för en LAS-varning.

Om arbetsgivaren inte gett den anställde en LAS-varning, krävs värre misskötsamhet för att säga upp den anställde. Arbetsgivaren behöver inte förhandla för att ge en sådan varning.

En arbetstagare som efter upprepade varningar inte bättrar sig eller följer arbetsgivarens anvisningar riskerar att bli uppsagd på grund av personliga skäl. Antal varningar som arbetsgivaren behöver ge måste avgöras från fall till fall.

Om du får en varning som du anser vara obefogad ska du meddela arbetsgivaren detta, gärna skriftligen. Som medlem i Unionen har du möjlighet att få hjälp genom rådgivning och eventuell förhandling . Kontakta Unionen för ytterligare information om du har fått en obefogad varning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg