Varning och erinran

Varningar eller erinringar mot arbetstagare förekommer i arbetsrättsliga sammanhang. Man kan dela in varningar eller erinringar i två olika typer: Varningar med disciplinära påföljder eller bestraffningar och varningar med tillsägelse.

Två typer av varningar

I ett försök att undvika missförstånd och begreppsförvirring delas varningar och erinringar in i två olika typer:

  1. Varningar med disciplinära påföljder eller bestraffningar
    En typ av varningar är att arbetsgivaren genomför disciplinära påföljder eller delar ut bestraffningar.
  2. Varningar med information om att arbetsgivaren tänker vidta åtgärder
    En annan typ av varningar innebär att arbetsgivaren informerar om att denne tänker vidta åtgärder om inte arbetstagaren bättrar sig.

Båda typerna av varningar kan vara skriftliga, men den andra typen kan vara mer informell.

Varningar med disciplinära påföljder eller bestraffningar

Den här typen av varning får inte ske utan rättslig grund. En sådan varning måste alltså ha stöd i lag eller avtal och även förhandlas enligt medbestämmandelagen innan den delas ut. I vissa kollektivavtal finns särskilda regler om disciplinära påföljder som löneavdrag, avstängning och varning. I Unionens kollektivavtal finns sådana bestämmelser bara på några få områden.

Varningar med information om att arbetsgivaren tänker vidta åtgärder

Den här typen av varning är en tillsägelse och kallas ibland för en LAS-varning. En arbetstagare som missköter sig i sin anställning ska, enligt anställningsskyddslagen i allmänhet, ha möjlighet att ändra sitt beteende om arbetsgivaren är missnöjd, innan en eventuell  uppsägning  kan bli aktuell.

En arbetsgivare som anser att en anställd misskött sig, måste göra klart för den anställde att denne riskerar sin anställning, om inte beteendet ändras. Arbetsgivaren behöver inte förhandla för att ge en sådan varning.

En arbetstagare som efter upprepade varningar inte bättrar sig eller följer arbetsgivarens anvisningar riskerar att bli uppsagd på grund av personliga skäl. Antal varningar som arbetsgivaren behöver ge måste avgöras från fall till fall.

Innan en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av till exempel misskötsamhet bör arbetsgivaren först ha gett den anställde en så kallad LAS-varning. Även om arbetsgivaren inte har varnat först kan det finnas sakliga skäl för uppsägning om misskötsamheten är av allvarligt slag.

Om du får en varning som du anser vara obefogad

Om du får en varning som du anser vara obefogad ska du meddela arbetsgivaren detta, gärna skriftligen. Som medlem i Unionen har du möjlighet att få hjälp genom rådgivning och eventuell  förhandling . Kontakta Unionen för ytterligare information om du har fått en obefogad varning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg