Regler för turordning vid uppsägning

Om det uppstår arbetsbrist på en arbetsplats sker uppsägningarna enligt en viss turordning. Regler för turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om det inte finns några lediga anställningar att omplacera övertaliga till, måste arbetsgivaren bestämma i vilken turordning de anställda ska sägas upp, innan denne säger upp någon på grund av arbetsbrist . Reglerna för turordning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Huvudregeln

Huvudregeln är att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställning i samband med uppsägningar. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Förutsättningen är dock ändå att man har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

Även om du har lång anställningstid kan du alltså bli uppsagd, om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

Lokala överenskommelser

Unionens klubb och arbetsgivaren kan träffa en lokal överenskommelse om att det går att göra avvikelser från lagens turordningsregler genom en så kallad avtalsturlista.

Förutom detta kan arbetsgivare med högst 10 anställda undanta två personer från turordningen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?