Om arbetsgivaren går ifrån turordningen

Om arbetsgivaren inte följer LAS regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Unionen begär förhandlingar om brott mot turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd  och yrkar på skadestånd. Om man i förhandlingarna kommer fram till att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna, innebär det inte att du får tillbaka anställningen. Du kan istället få ett skadestånd.

Ibland kan det hända att arbetsgivaren inser att denne gjort fel och erbjuder dig att få tillbaka anställningen.

Det kan också vara så, att arbetsgivaren och klubben kommit överens om vilka som ska sägas upp, istället för att följa LAS turordningsregler. De har då träffat en så kallad avtalsturlista och den gäller istället för LAS turordning.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?