Om arbetsgivaren går ifrån turordningen

Om arbetsgivaren inte följer reglerna i kollektivavtal eller LAS om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och det inte har träffats en så kallad avtalsturlista, bör du omgående kontakta klubben på din arbetsplats eller Unionen.

Unionen kan då begära förhandlingar om brott mot turordningsreglerna och yrka på skadestånd. Om man inte hittar en lösning i förhandlingarna och en domstol slutligen avgör att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna innebär det inte att du får tillbaka anställningen, men du kan få skadestånd.

Ibland kan det hända att arbetsgivaren inser att denne gjort fel och erbjuder dig att få tillbaka anställningen.

Det kan också vara så, att arbetsgivaren och klubben kommit överens om vilka som ska sägas upp, istället för att följa turordningsreglerna i LAS. De har då träffat en så kallad avtalsturlista och den gäller istället för turordningsreglerna i kollektivavtal eller LAS.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg