Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättning (AGE) kompletterar a-kassan för dig som omfattas av kollektivavtal och har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom, förutsatt att du uppfyller grundkraven.

AGE betalas ut av den omställningsorganisation (TRR, TRS, Trygghetsrådet Fastigo eller Omstella) som du omfattas av, under förutsättning att du uppfyller villkoren som gäller hos den omställningsorganisationen. Ett vanligt grundkrav är att du ska ha fyllt 40 år och varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år.

Även du som har haft en tidsbegränsad anställning kan ha rätt till AGE om du uppfyller vissa kvalifikationsvillkor.

För att få veta mer om villkor för och ansökan om AGE - vänd dig till den omställningsorganisation som du omfattas av.

Förväxla inte AGE med avgångsvederlag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg