Lär dig reglerna vid uppsägning

Om det finns en uppsägningstid bestämd i ditt anställningsavtal är det i första hand den som gäller. Om det inte finns någon uppsägningstid angiven där, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Annars gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).

Blir medlem här!

Så här räknas uppsägningstiden

Uppsägningstiden räknas från den dag då du får ett uppsägningsbesked och om du säger upp dig själv bör du göra det skriftligt. Vid provanställning behövs ingen uppsägning, utan den kan avbrytas med ett besked två veckor i förväg.

Om du har varit anställd i minst två år hos samma arbetsgivare får du längre uppsägningstid enligt lagen.

Sammanlagd anställningstid Uppsägningstid när du blir uppsagd
Minst 2 år men kortare än 4 år 2 månader
Minst 4 år men kortare än 6 år 3 månader
6-7 år 4 månader
8-9 år 5 månader
10 år eller mer 6 månader

 

Om ditt avtal är bättre gäller det!

Om ditt eget anställningsavtal ger en längre uppsägningstid än lagens så gäller den längre uppsägningstiden, men om uppsägningstiden i ditt eget anställningsavtal är kortare uppsägningstid - så gäller lagen.

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning.

Du kan ha längre uppsägningstid genom kollektivavtal , så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt eget kollektivavtal innan du säger upp dig själv och när du får en uppsägning. Du kan som medlem i Unionen logga in och se vad som står i ditt kollektivavtal.

Har du frågor om just din uppsägningstid? Som medlem i Unionen kan du få hjälp, genom att mejla eller ringa medlemmarnas rådgivare. 

Inkomstförsäkring ingår

För din skull. Och alla andras.

Som medlem får du personliga tjänster och förmåner du själv har nytta av och som hjälper dig förbättra lönen, kompetensen, arbetsmiljön och allt annat på jobbet. Samtidigt bidrar du och 700 000 andra till styrkan som gör att vi tillsammans kan driva på för ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv för alla. På varje arbetsplats och i hela det privata arbetslivet.

 

Hur mycket kan vår inkomstförsäkring ge dig?

Fyll i och se vad du tjänar på att bli medlem.

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

Du får många fördelar som medlem i fackförbundet Unionen

  1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan

    A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du tillsammans med a-kassan, få behålla upp till 80 % av din tidigare lön.

  2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal

    Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal . Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av vår lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav. Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också!

  3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp

    Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt - som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

Här kan du ansöka om att bli medlem

Frågor och svar

Vi svarar gärna på dina frågor. Här är några av de vanligare:

Vad krävs för att få ut inkomstförsäkring?

För att få ut ersättning när du blir utan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Utöver detta måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna. Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och a-kassan .

Kom ihåg a-kassan!

Ditt medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte.

A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.

Ansök om medlemskap idag