Coronaviruset och jobbet

Det nya coronaviruset påverkar hela samhället och många av våra arbetsplatser. Vissa branschers och företags verksamhet är nu särskilt hårt påverkade. Din arbetssituation kan påverkas på många olika sätt. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

Som en del i regeringens krispaket sänks kraven tillfälligt för att få ersättning från a-kassa. Tänk på att ett medlemskap i fackförbundet Unionen inte innebär att du automatiskt är medlem i en a-kassa.

Shape Created with Sketch.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet har regeringen beslutat om att införa korttidsarbete med statligt stöd (korttidspermittering). 
Frågor och svar om korttidsarbete

Frågor och svar:

Senast uppdaterad: 2020-04-06

Varsel, uppsägningar och konkurs

Vi ser nu många varsel på arbetsmarknaden. Att du blir varslad betyder inte att du per automatik kommer att bli uppsagd. Och även om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns det vissa grundläggande lagar och regler som din arbetsgivare behöver följa.

Arbetsgivarens ansvar

Din arbetsgivare ansvarar för att din arbetsmiljö är bra. Med den höga smittorisk som finns nu kan det innebära att arbetsgivaren behöver ta till speciella åtgärder för att undvika att du eller dina kollegor blir sjuka.

Hemarbete

Nu är det ovanligt många som sköter sitt arbete hemifrån. Det är viktigt att veta att det försäkringsskydd som du normalt har på arbetsplatsen inte gäller i samma utsträckning när du jobbar hemma.

Lön och ersättning

Intäkterna sviktar nu för många företag, vilket kan innebära att man försöker att dra ner på lönekostnaderna även på andra sätt än genom att ansöka om korttidsarbete med statligt stöd. Din arbetsgivare har dock tydliga skyldigheter när det gäller din lön.

Resor och semester

Corona-viruset har satt stopp för det mesta längre resandet i tjänsten eller privat. Det kan innebära att du till exempel vill ändra dina semesterplaner. Oftast kan du säkert komma överens med din arbetsgivare om ändringar, annars finns regler att följa både för din arbetsgivare och dig själv.  

Övriga frågor: 

Fotografi för att illustrera egenföretagare

Coronaviruset: Vad gäller för dig som egenföretagare?

Det nya coronaviruset påverkar hela samhället och självklart många egenföretagare. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?