Smittspridning och vaccination på jobbet

Coronapandemin under 2020-22 väckte många frågor om vad som gäller kring vaccination och risk för smittspridning på jobbet. Här hittar du information om vad som gäller.

Arbetsgivaren ansvar

Din arbetsgivare ansvarar för att din arbetsmiljö är bra. Om det uppstår situationer med hög smittorisk, liknande de som skedde under coronapandemin, kan det innebära att arbetsgivaren behöver ta till speciella åtgärder för att undvika att du eller dina kollegor blir sjuka.

Hemarbete

Fortfarande är det många som sköter sitt arbete hemifrån. Och kanske blir detta det nya normala. Det är viktigt att veta att det försäkringsskydd som du normalt har på arbetsplatsen inte gäller i samma utsträckning när du jobbar hemma.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg