Coronaviruset och jobbet

Coronapandemin har påverkat hela samhället och många av våra arbetsplatser. Även om riskerna för att smittas och bli allvarligt sjuk generellt har minskat väcker hanteringen av pandemin fortfarande många frågor ute på arbetsplatserna. Här hittar du svaren på många av de frågor som Unionens medlemmar ställer.

Shape Created with Sketch.

Korttidsarbete med statligt stöd

En av regeringens åtgärder med anledning av coronavirusets effekter är att införa korttidsarbete med statligt stöd (ibland kallat korttidspermittering). 
Här kan du läsa om vad det innebär för dig

Frågor och svar:

Arbetsgivarens ansvar

Din arbetsgivare ansvarar för att din arbetsmiljö är bra. Med den höga smittorisk som finns nu kan det innebära att arbetsgivaren behöver ta till speciella åtgärder för att undvika att du eller dina kollegor blir sjuka.

Hemarbete

Nu är det många som sköter sitt arbete hemifrån. Det är viktigt att veta att det försäkringsskydd som du normalt har på arbetsplatsen inte gäller i samma utsträckning när du jobbar hemma.

Lön och ersättning

Under pandemin har intäkterna sviktar för många företag, vilket kan innebära att man försöker att dra ner på lönekostnaderna även på andra sätt än genom att ansöka om korttidsarbete med statligt stöd. Din arbetsgivare har dock tydliga skyldigheter när det gäller din lön.

Resor och semester

Pandemin har satt stopp för det mesta längre resandet i tjänsten eller privat. Men sakta börjar nu möjligheterna att resa öppna upp igen, även till utlandet

Sjuklön och läkarintyg

Varsel, uppsägningar och konkurs

Inom vissa branscher har pandemin orsakat stora varsel och uppsägningar.  Att du blir varslad betyder inte att du per automatik kommer att bli uppsagd. Och även om du blir uppsagd på grund av  arbetsbrist  finns det vissa grundläggande lagar och regler som din arbetsgivare behöver följa. Här kan du även läsa mer om vad som gäller vid uppsägningar.

Coronaviruset: Vad gäller för dig som egenföretagare?

Det nya coronaviruset påverkar hela samhället och självklart många egenföretagare. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg