Regler för övertid

Att jobba över är att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Det finns regler för övertid i arbetstidslagen. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats gäller fler regler.

Krävs särskilda skäl för övertidsarbete

Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Övertidsarbete får inte schemaläggas.

Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete. Det ska ha inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser.

Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel.

Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra dig övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Ta reda på vilken övertidsersättning du har rätt till

Om din arbetsgivare har  kollektivavtal finns det regler för  övertidsersättning i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats bör du själv se till att få övertidsersättningen inskriven i ditt eget anställningsavtal . Mer information om vilken ersättning du får vid övertidsarbete.

Räkna innan du förhandlar bort övertidsersättning

Kollektivavtal innebär rätt till kompensation för övertid. Ibland är det möjligt att förhandla bort övertidsersättningen och istället få annan kompensation. Innan du bestämmer dig för att avtala om annan övertidskompensation bör du räkna på värdet.

Olika regler för när övertid är tillåtet

Reglerna för övertid är olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Regler för övertid när det finns kollektivavtal

Enligt kollektivavtal får arbetsgivaren vanligen ta ut högst 150 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd, men övertidsgränsen kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid under ett år, så kallad extra övertid. Men då måste facket godkänna det. Av den totala övertiden får arbetsgivaren normalt inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Arbetsgivaren är skyldig att föra journal där övertid och jourtid framgår.

Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får normalt vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en viss begränsad period. 

Kolla alltid i ditt eget kollektivavtal . Det kan variera något mellan avtalen, särskilt begränsningsperioderna som också kan förhandlas om i lokala överenskommelser. Om det finns en Unionenklubb på din arbetsplats kan du kolla med klubben vad som gäller.

Läs vad som står i ditt kollektivavtal

Regler för övertid när det saknas kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats gäller arbetstidslagens regler för övertid.

I lagen finns en gräns på maximalt 200 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd och högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en månad, om det finns särskilt behov av ökad arbetstid.

Om det finns särskilda skäl och situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid, så kallad extra övertid, per anställd under ett kalenderår.

Av den totala övertiden får arbetsgivaren inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Arbetsgivaren är skyldig att föra övertidsjournal där jourtid, övertid och  mertid  framgår.

Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg