Regler för övertid

Att jobba över är att jobba utöver din ordinarie arbetstid. Det finns regler för övertid i arbetstidslagen. Om det finns kollektivavtal gäller fler regler.

Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand. Övertidsarbete får inte schemaläggas.

Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete. Det ska ha inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser.

Vid beordrad övertid finns ingen reglerad tid innan som arbetsgivaren måste meddela att det måste utföras övertid. Det kan ske med bara någon timmes varsel.

Vid kvälls- eller helgarbete har en arbetsgivare rätt att beordra anställda övertid även så sent som samma dag om det uppstår akuta behov i verksamheten.

Din arbetsgivare kan ha kollektivavtal och har i så fall regler för övertidsersättning . Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv se till att få övertidsersättningen inskriven i ditt eget anställningsavtal . Mer information om regler för övertidsersättning och kompensationsledighet.

Regler för tillåten övertid

Reglerna för övertid är olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Utan kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen gäller arbetstidslagens regler för övertid.

Det innebär en gräns på maximalt 200 timmar allmän övertid under ett år och högst 50 timmar övertid under en månad. Arbetsgivaren är skyldig att föra övertidsjournal där jourtid, övertid och mertid framgår.

Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader. Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka.

Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser. Man får arbeta högst fem timmar i följd utan rast.

Med kollektivavtal

Arbetsgivaren får enligt kollektivavtal, med ett par undantag, ta ut högst 150 timmar övertid per kalenderår och anställd.

Om det finns särskilda skäl kan en anställd arbeta ytterligare 150 timmar övertid under ett år. Men då måste facket godkänna det. Av den totala övertiden får arbetsgivaren normalt inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Kolla alltid i ditt eget kollektivavtal. Det kan variera något mellan avtalen, särskilt begränsningsperioderna som också kan förhandlas om i lokala överenskommelser. Kolla med Unionens klubb på arbetsplatsen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg