Kompetensstöd för dig som är mitt i arbetslivet

Om du har ett arbete men funderar på att studera för stärka din trygghet på arbetsmarknaden kan du få kompetensstöd i form av studie- och karriärvägledning samt kompletterande studiestöd från din omställningsorganisation.

Stärk din trygghet på arbetsmarknaden

Unionen har länge kämpat för bättre möjligheter till kompetensutveckling för de som befinner sig mitt i arbetslivet. Nu finns ett riktigt bra stöd på plats för dig som på eget initiativ vill stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Om din arbetsplats inte omfattas av kollektivavtal kan du få studie- och karriärvägledning samt rådgivning för att söka jobb eller starta eget från den offentliga omställningsorganisationen. Du kan också få ett yttrande för att söka det offentliga omställningsstudiestödet. 

Med kollektivavtal på din arbetsplats kan du utöver studievägledning och yttrande för att söka omställningsstudiestöd bland annat också få ett förmånligt kompletterande studiestöd. Sammantaget ger stödet dig stora möjligheter att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Det finns kollektivavtal på din arbetsplats

De flesta av Unionens medlemmar får sitt stöd genom omställningsorganisationen TRR. Ett antal av Unionens medlemmar tillhör istället omställningsorganisationen TRS. Läs mer om omställningsorganisationerna.

Vet du inte vilken omställningsorganisation som är din, prata med din chef, personalavdelning eller fackliga representant. Du kan också få fram din omställningsorganisation genom att logga in på studiestödssnurran.    

Om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fastigo har du varken rätt till det kollektivavtalade eller offentliga kompetensstödet. För medlemmar inom Fremias avtalsområde har ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd tecknats som gör det möjligt att söka kompetens- och omställningsstöd från början av 2023.

Det saknas kollektivavtal på din arbetsplats:

Kontakta Offentliga omställningsorganisationen.

Villkor för att få kompetensstöd

För att få grundläggande kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning gäller som utgångspunkt att:

  • du ska ha varit anställd i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna och
  • du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka

Du kan få ytterligare stöd, exempelvis utbildning som din omställningsorganisation bekostar, om du omfattas av kollektivavtal och om du under hela kvalifikationstiden har jobbat på ett eller flera företag som är anslutna till en omställningsorganisation .

För att få kompletterande studiestöd krävs därutöver att du ska ha jobbat i genomsnitt 16 timmer per vecka i minst åtta år inom en ramtid på 14 år. Det krävs också att du beviljats offentligt omställningsstudiestöd .

Tänk på att kvalifikationsvillkoren skiljer sig åt beroende på vilken omställningsorganisation du omfattas av. Hos din omställningsorganisation hittar du mer information om kvalifikationsvillkoren och vilket stöd du kan få.

Har du blivit uppsagd?

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist , sjukdom eller om din visstidsanställning har löpt ut gäller andra villkor. Läs mer om vilket stöd du kan få om du har blivit uppsagd.

Omställningsstudiestöd - för dig som vill framtidssäkra ditt jobb

Nu kan du som är mitt i arbetslivet och vill göra ett kompetenslyft söka det nya ekonomiskt fördelaktiga omställningsstudiestödet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg