Så gör du som egenföretagare när en kund inte betalar

Hur du bör gå tillväga om en kund inte betalar beror mycket på vilken relation du har till kunden och vilken relation du vill att ni ska ha i framtiden. Det är dock viktigt att du agerar och inte bara låter tiden gå.

Fyra steg att följa om du inte får betalt

 1. Ta kontakt med kunden

  Det första du bör göra är att ta kontakt med kunden och fråga om det är några problem. Förhoppningsvis får du då reda på orsaken till utebliven betalning och kan göra något åt det. Eventuellt kan ni komma överens om en avbetalningsplan, om det skulle vara problem för kunden att betala av hela beloppet direkt. 

 2. Skicka faktura

  Skicka en faktura till kunden, om du inte redan har gjort det. Se till att specificera när fakturan ska vara betald. Om du och kunden inte har kommit överens om en förfallodag för betalningen, exempelvis i ert avtal, är normal betalningsfrist (tid som kravet ska vara betalt inom) enligt räntelagen trettio dagar från att räkningen skickades.

  Om ni har kommit överens om dröjsmålsränta vid försenad betalning i ert avtal ska du ange att det kommer att utgå dröjsmålsränta om beloppet inte betalas i tid på fakturan. 

  Har ni inte specificerat något om dröjsmålsränta i ert avtal har du rätt att ta ut det enligt reglerna i räntelagen, det vill säga åtta procentenheter plus Riksbankens fastställda referensränta. Referensräntan fastställs varje halvår och aktuell räntesats hittar du på Riksbankens webbplats. Vill du ta ut dröjsmålsränta behöver det då tas upp i fakturan. 

  På Skatteverket.se hittar du information om vad en faktura ska innehålla 

 3. Skicka betalningspåminnelse

  Om du inte har fått betalning innan betalningsfristen på fakturan har gått ut, bör du skicka en påminnelse. Debitera påminnelseavgift för eventuell betalningspåminnelse, om ni har avtalat om det.

  Det finns inga särskilda krav för hur en betalningspåminnelse ska vara utformad. Det kan vara en enkel påminnelse per e-post om att fakturan har förfallit och där fakturan bifogas. Det är inte tillåtet att ta ut förseningsavgift om kunden är en privatperson. Du kan då ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor, om ni kom överens om det när ni ingick avtal. Men om kunden är ett företag, en myndighet eller annat offentligt organ får du ta ut en förseningsersättning/förseningsavgift på 450 kronor utöver själva betalkravet och eventuell dröjsmålsränta. 

  Det är möjligt att i stället skicka ett inkassokrav direkt, men tänk då på att ett inkassokrav måste utformas på ett speciellt sätt.

 4. Fortsatt indrivning och mer hjälp

  Om kunden inte betalar även efter påminnelse, kan du göra ett inkassokrav. Hjälper inte det går det att driva in kravet rättsligt genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Mer information finns på deras webbsida. Vägrar kunden erkänna betalningsskyldighet, kan du lämna in en stämningsansökan i domstol. 

  Har du en företagsförsäkring kan du under vissa förutsättningar få hjälp med stora delar av kostnaderna som uppstår för att anlita ett juridiskt ombud för att driva tvisten vidare. Om försäkringen inte täcker in ditt ärende måste du hantera ärendet själv. 

Minska risken att en tvist om betalning uppstår i framtiden

Teckna en företagsförsäkring för att omfattas av eventuell rättshjälp kring tvist om betalning. 

Ha alltid en skriftlig överenskommelse eller bekräftelse

När du är överens om villkoren med din kund, se till att dokumentera detta i ett avtal. Du kan också göra en offert som kunden får skriva under där dina avtalsvillkor, inklusive betalningsvillkor, framgår. Beställer kunden via en hemsida, kan du låta det vara obligatoriskt att kunden måste bekräfta avtalsvillkoren. I sista hand går det att bekräfta vad ni muntligen kommit överens om i ett e-post. Begär i så fall att kunden bekräftar att villkoren accepteras. Vill du ha andra räntevillkor och betalningsfrister än dem i räntelagen, måste detta framgå av avtalsvillkoren. Detsamma gäller om du vill ha rätt att ta ut påminnelseavgift.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg