Så gör du som egenföretagare när en kund inte betalar

Hur man går tillväga beror mycket på vilken relation du har till kunden och vilken relation du vill att ni ska ha i framtiden. Viktigt är dock att du agerar och inte bara låter tiden gå.

Det första du bör göra, är att ta kontakt med kunden och fråga om det är några problem. Förhoppningsvis får du då reda på orsaken till utebliven betalning och kan göra något åt det.

Här är tips för att minska risken att en tvist om betalning uppstår och tre steg du kan följa om du ändå inte lyckas få betalt.

Gör en skriftlig överenskommelse eller bekräftelse

När du är överens om villkoren med din kund, se till att dokumentera detta i ett avtal. Eller gör en offert, där dina avtalsvillkor inklusive betalningsvillkor framgår och begär påskrift från kunden. Beställer kunden via en hemsida, går den att utforma så att kunden måste bekräfta att avtalsvillkoren godkänns. I sista hand går det att bekräfta vad ni muntligen kommit överens om i ett e-postmeddelande. Begär i så fall att kunden bekräftar att villkoren accepteras. Vill du ha andra räntevillkor och betalningsfrister än dem i räntelagen, måste detta framgå av avtalsvillkoren. Detsamma gäller om du vill ha rätt att ta ut påminnelseavgift.

Skicka räkning/betalningskrav

Om förfallodag för fordran inte bestämdes redan i samband med avtalets ingående, är normal betalningsfrist (tid som kravet ska vara betalt inom) enligt räntelagen trettio dagar från att räkningen skickades. I kravet bör anges att om fordran inte betalas inom betalningsfristen, utgår dröjsmålsränta. Har ni inte kommit överens om annat utgår dröjsmålsränta enligt reglerna i räntelagen, av Riksbanken fastställd referensränta plus åtta procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår och aktuell räntesats hittar du på Riksbankens webbplats. Ränta kan enkelt räknas ut genom www.ranteberakning.se

Skicka betalningspåminnelse

Om fordran inte är betald efter att betalningsfristen gått ut, bör du skicka en påminnelse. Det är möjligt att i stället skicka ett inkassokrav direkt, men tänk då på att ett inkassokrav måste utformas på ett speciellt sätt. Det finns inga särskilda krav för hur en betalningspåminnelse ska vara utformad. Det kan vara en enkel påminnelse per e-post om att fakturan har förfallit till betalning, till vilken fakturan bifogas. Utöver själva kravet och ränta får du om kunden är ett företag, en myndighet eller annat offentligt organ ta ut en förseningsersättning/förseningsavgift på 450 kronor. Det är inte tillåtet att ta ut förseningsavgift om kunden är en privatperson. Du kan då i stället ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor, om ni kom överens om detta när ni ingick avtal.

Fortsatt indrivning och mer hjälp

Vägrar kunden att betala även efter påminnelse, kan du göra ett inkassokrav. Hjälper inte det går det att driva in kravet rättsligt, genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Mer information finns på deras webbsida. Vägrar kunden erkänna betalningsskyldighet, kan du lämna in en stämningsansökan i domstol. 

Har du tecknat Unionen Egenföretagares småföretagarförsäkring hos Folksam eller en annan företagsförsäkring, kan du under vissa förutsättningar få hjälp med stora delar av kostnaderna som uppstår för att anlita ett juridiskt ombud för att driva tvisten vidare. Skyddet gäller om det handlar om en tvist där det finns en motpart och fakturabeloppet är högre än ett halvt prisbasbelopp , för närvarande 23 800 kronor (2021). Är beloppet lägre omfattas det däremot inte av försäkringen och då måste du hantera ärendet själv. Har du haft försäkringen kortare tid än två år, måste tvisten och orsaken till tvisten ha uppkommit innan försäkringen tecknades. 

Affärsjuridisk rådgivning
Är du medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till 10 timmar affärsjuridisk rådgivning per år. Genom den kan du bland annat få hjälp i de här frågorna. Kontakta oss på Unionen Egenföretagare om du har frågor eller vill veta mer så hjälper vi dig.
Läs mer om och boka affärsjuridisk rådgivning

Skapa företagsavtal
Du som är medlem i Unionen Egenföretagare får utan extra kostnad tillgång till ett webbverktyg där du på egen hand enkelt kan skapa företagsavtal. 
Läs mer och skapa företagsavtal

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg