Vikten av att ta ut lön som egenföretagare

Många egenföretagare tar ut en låg lön (aktiebolag) eller deklarerar en låg inkomst (enskild firma) från företaget. Det kan få negativa konsekvenser om du blir sjuk, kommer vara föräldraledig, behöver vabba eller blir arbetslös.

Lön eller deklarerad inkomst påverkar SGI och eventuella ersättningar 

Det är din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som ligger till grund för hur mycket du har möjlighet få i eventuell ersättning från Försäkringskassan. För dig som är egenföretagare med aktiebolag är det lönen du tar ut från ditt aktiebolag som ligger till grund för din SGI. För dig som driver enskild firma är det din deklarerade näringsinkomst. Försäkringskassan har information om hur din SGI räknas ut som egenföretagare

Inkomst i form av aktieutdelning, om du har aktiebolag, eller positiv räntefördelning, om du driver enskild firma, räknas alltså inte med när din SGI räknas ut. Detta eftersom sociala avgifter inte tas ut på sådana inkomster. 

Om det är möjligt är det därför bra att du som är egenföretagare tar ut lön eller deklarerar inkomst upp till inkomsttaken för bland annat föräldrapenning, sjukpenning och allmän pension.

Ta reda på vilken inkomst du behöver ha för att inte riskera att bli utan ersättning eller att få en lägre ersättning. Ta först därefter ut eventuell kapitalavkastning från företaget. Observera att inkomsttaken ändras årligen.

Din skattade inkomst påverkar bland annat: 

  • Eventuell sjukpenning från Försäkringskassan 

  • Eventuell föräldrapenning från Försäkringskassan 

  • Avsättningen till din allmänna pension 

  • Eventuell ersättning från  a-kassan  (om du är med i en a-kassa) och därmed även eventuell ersättning från Unionens inkomstförsäkring. 

  • Kan också påverka möjligheten till lägenhetskontrakt eller bolån. Kontakta din bank för att ta reda på vad som gäller för dig gällande eventuellt bolån.

Har du aktiebolag? Att ta ut regelbunden lön kan ge bättre försäkringsskydd

Din rätt till ersättning från Försäkringskassan och a-kassa (om du är med i en a-kassa) kan påverkas negativt om du som driver ditt företag som aktiebolag tar ut en oregelbunden månadslön. Det kan till exempel vara att du tar ut en lägre månadslön under stora delar av året men en större klumpsumma i slutet av året.  

Om du har möjlighet är det därför klokt att sprida ut inkomsterna jämnt över året. Annars kan du behöva visa att det rör sig om ett årligt återkommande mönster för att få ett bra försäkringsskydd. Hör av dig till Försäkringskassan och din a-kassa om du har frågor kring detta.

Inkomsttak 2023 som kan vara relevanta för dig som egenföretagare

  Inkomsttak 
(månadslön)  2023
Inkomsttak  
(årslön) 2023
Allmän pension    49 967 kr 599 601 kr
Sjukpenning 43 750 kr 525 000 kr
Föräldrapenning 43 750 kr 525 000 kr
A-kassa 33 000 kr  
Skiktgräns för statlig skatt* 49 875 kr 598 500 kr

*Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg