Gör så här under lönesamtalet

Under lönesamtalet ska du vara tydlig med hur du ser på din lön och din löneutveckling. Förbered dig väl och följ våra råd och tips.

error-triangle Created with Sketch.

Webbplatsen tillfälligt stängd tisdag 18/6

Tisdagen den 18 juni, med start kl 09:00, kommer Unionens webbplats att vara stängd. Vi behöver byta server och detta arbete beräknas ta omkring tre timmar.

Tips på bra förhållningssätt under lönesamtalet

Om du förbereder dig väl för ditt lönesamtal så ökar dina chanser att påverka lönen. Men det är också viktigt att du genomför själva samtalet på ett bra sätt. Här hittar du punkter att tänka på.

  1. Var påläst och väl förberedd. Detta är det absolut viktigaste. Om du uppfattas som kunnig och saklig är chansen större att din chef lyssnar på dig.
  2. Var öppen och prestigelös. Alla förhandlingar där två parter vill komma överens handlar om relationer mellan människor. En bra förhandlingsteknik är att inleda förhandlingen med att ställa många frågor och lyssna. Detta är speciellt viktigt om du har en ny chef. För att du ska lyckas att få gehör för dina argument krävs att du lyckas skapa ett förtroende mellan dig själv och chefen.
  3. Var lösningsorienterad. Lås inte fast dig vid ett enda mål för din lön. Det kan finnas många olika sätt att nå den löneutveckling som du efter strävar. De flesta diskussioner där man vill komma överens innebär ett givande och tagande. Kanske har du inte all information från början, utan kan få reda på nya saker när du diskuterar med din chef. Det kan vara bra att vara beredd på att ändra sin uppfattning under samtalets gång.
  4. Se till att diskutera frågorna grundligt. Se till att du tillsammans med din chef ordentligt går igenom alla de frågor som har med din löneutveckling att göra. Det finns alltid en lösning som båda parter kan acceptera. Man måste bara hitta den och då gäller det att undersöka alla möjligheter.
  5. Var envis och ge inte upp för lätt. Att vara lite envis och upprepa argument och önskemål kan vara en bra strategi. Chefen vill i grunden också ha en bra relation till dig och kan därför ha svårt att säga nej alltför många gånger. Så småningom kan det dyka upp ett ”ja”.

Det här bör du undvika under lönesamtalet

Det finns även några punkter du bör tänka på att låta bli under lönesamtalet.

  • Undvika att jämföra dig med andra. Det är sällan framgångsrikt att klaga på att en kollega har en högre lön än du. Det kan finnas en hel mängd skäl till varför personen i fråga har en högre lön och du framstår mer som avundsjuk och oprofessionell än saklig och påläst.
  • Undvik att ställa ultimatum om att du ska sluta om du inte får den löneökning du begär. Det kan du bara göra om du verkligen har för avsikt att genomföra det.
  • Undvik känsloargument och argument utifrån din personliga ekonomi. Utgå från verksamhetens behov istället.
Media URL

Argumentera sakligt för din lön

Argumentera sakligt – det vill säga skilj på fakta och subjektivt tyckande. Använd konkreta exempel för att styrka fakta.

Det mest grundläggande är att dina argument ska utgå från din utveckling i din befattning och ditt bidrag till verksamheten.

Det är inte alltid helt lätt att argumentera för de mer ”mjuka” lönekriterierna. Men exempelvis kan du, när det gäller samarbete, lyfta fram att du intresserar dig för andras sätt att arbeta och att du gärna delar med dig av dina kunskaper.

Om du inte får gehör eller det kommer kritik som du inte hört tidigare

Om du känner att du inte får gehör från din chef för en högre lönenivå, så kan du prova att vända på frågeställningen. Be din chef att ge konkret exempel på vad du borde ha gjort eller hur du borde ha agerat för att det skulle ha motiverat en högre lönenivå.

Kommer det upp någon form av kritik som du inte hört tidigare, så ska du ifrågasätta varför det inte tagits upp tidigare, till exempel vid utvecklingssamtalet. Be chefen att ge tydliga exempel på situationer där han eller hon ser att det brister. Be också att chefen beskriver hur han eller hon skulle ha velat att du agerade i det exempel som tagits upp. Om du känner att kritiken är orättvis, så säg det och be att få återkomma när du fått tänka igenom det som sagts.

Föreslå konkret löneökning

När du kommit så långt i lönesamtalet eller löneförhandlingen att det är dags att lägga ett konkret löneförslag, ska det inte finnas några frågetecken kring varför du begär den lön som du begär. Argumenten runt själva löneökningen ska redan vara sakligt presenterade.

Det bästa är om ni kan komma fram till vad din nya lön ska bli. Om du tycker att lönesamtalet har varit bra, säg det till din chef. Om din chef säger att hon eller han vill fundera på ditt löneförslag, se till att ni bokar en ny tid då chefen kan ge dig sin reaktion på ditt löneförslag eller komma med ett eget.

Andra anställningsförmåner

Om det verkar vara helt omöjligt att få din chef att ge dig den lönehöjning som du önskar, så kan du alltid försöka att istället få delar av lönehöjningen i form av andra anställningsförmåner. Det kan till exempel vara en extra pensionsinbetalning, en extra semestervecka eller tjänstebil. Ibland kan det vara lättare, eftersom det är betydligt förmånligare rent skattemässigt för din arbetsgivare.

Tänk dock på att förmåner till skillnad från lön inte alltid ingår i beräkningarna som ligger till grund för andra försäkringssystem såsom allmän pension, tjänstepension, sjukpenning med flera.

Skriv alltid avtal
Och viktigast av allt: Skriv avtal på allt du och din arbetsgivare kommit överens om och värdera förmånen i pengar. Annars finns risken att förmånerna försvinner eller tappar värde över tid.

Om du blir erbjuden ett bonusprogram istället
Det är också relativt vanligt att bli erbjuden ett bonusprogram istället för löneförhöjning. Men även här finns det risker. Dels är detta en mycket osäker inkomst och ofta förbehåller sig arbetsgivaren rätten att ensidigt förändra villkor eller säga upp bonusen.

Om du inte blir nöjd under lönesamtalet

Om du själv blir osäker under argumentationen, begär betänketid. Blir du inte nöjd, tala om det. Gå inte med på något som du inte är säker på. Om du kör fast i diskussionen med din chef, boka en ny tid och kontakta din klubb . Saknar du klubb kan du kontakta Unionen.

Om du inte är nöjd med ditt lönesamtal , begär då att få ett uppföljningssamtal eller ett nytt lönesamtal . Låt det dock gå lite tid innan du och din chef träffas igen, så att ni båda två får möjlighet att smälta det som sagts.

Om du får ett lågt lönepåslag eller inte är nöjd, så finns det i många löneavtal inskrivet att du och din chef gemensamt ska ta fram en åtgärdsplan för hur du, via till exempel kompetensutveckling eller andra åtgärder, ska kunna förbättra din löneutveckling . Kom ihåg att om det finns ett löneavtal på företaget och du är medlem i Unionen, så har du nästan alltid rätt till någon form av löneökning.

Om du upplever att du missgynnas lönemässigt av skäl som har samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet, så ska du påpeka det för din chef. Får du inte gehör eller en förklaring som du finner godtagbar, bör du kontakta Unionen för att få hjälp.

Besked om din lön

Det är inte alla lönesamtal som resulterar i att du på en gång får veta vilken löneökning du får. Ofta behöver din chef diskutera igenom lönesättningen med andra chefer och ha lönesamtal med andra medarbetare innan den slutliga lönen bestäms.

Om Unionen har en klubb på arbetsplatsen, så ska lönesättningen förhandlas med klubben innan den slutliga lönesättningen för alla medarbetare bestäms.

Vilken löneökning du får meddelas vanligen i ett så kallat ” lönemotiveringssamtal ”, vilket innebär ett kort samtal mellan dig och din chef, där du får reda på din löneökning samt motiven till varför den blev som den blev.

Dags för årets lönesamtal? Eller ny tjänst, nytt jobb, ny på arbetsmarknaden?

Bolla lön med en expert och bli en vassare förhandlare på en kvart.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera