Dag före röd dag, klämdag och nationaldagen

Det finns ingen lagstadgad rätt att sluta tidigare dag före röd dag, att vara ledig på klämdagar eller att få kompensation de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Däremot kan det finnas regler i en policy eller i kollektivavtal.

Arbetstid dag före röd dag och klämdag

Under dag före röd dag (exempelvis skärtorsdagen) och klämdagar (en eller flera dagar som infaller mellan olika helgdagar) gäller normal arbetstid, om inget annat är reglerat i en policy eller i avtal.

Eventuella regler finns oftast i en policy eller lokalt avtal

Om det finns andra regler som exempelvis ger rätt till halvdag under dag före röd dag eller rätt till ledighet på klämdagar är det vanligast att det finns inskrivet i en policy, som arbetsgivaren har beslutat om, eller i ett lokalt avtal på arbetsplatsen. Ofta är det fackklubben på arbetsplatsen som har förhandlat fram sådana förmåner och som därmed bara gäller på just den arbetsplatsen. 

Kan finnas regler i kollektivavtalet för din bransch

I de centrala kollektivavtalen finns det regler om permission vissa aftnar, oftast midsommarafton, julafton och nyårsafton, om det inte redan är lediga dagar på arbetsplatsen. I vissa avtal finns också regler om halvdag (halv arbetsdag) dag före röd dag.

Om nationaldagen 6 juni infaller på en helg

Nationaldagen 6 juni är en röd dag/allmän helgdag. Vad som gäller när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag beror på om din arbetsgivare har  kollektivavtal  eller inte. Det beror också på vilket  kollektivavtal som gäller för din bransch. Det finns ingen lagstadgad rätt till kompensation de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag, men om du omfattas av kollektivavtal har du vanligen rätt till kompensationsledighet.

Så tar du reda på vad som gäller för dig 2024

Hör gärna med din fackklubb eller förtroendevalda på din arbetsplats vad som gäller för er dag före röd dag, klämdagar eller när nationaldagen infaller på en helg. Du kan självklart också höra med din arbetsgivare.

Om du omfattas av kollektivavtal så finns det i de flesta avtal reglerat vad som gäller för nationaldagen och även för vissa aftnar. I vissa kollektivavtal finns det även regler för halvdag och dag före röd dag. Men reglerna kan även skilja sig åt beroende på vilket kollektivavtalsområde du omfattas av så du behöver ta reda på vad som gäller för dig.

I kollektivavtalet hittar du oftast information om vad som gäller i ”Allmänna anställningsvillkor”, under någon av rubrikerna arbetstid, ledighet eller permission. Vad gäller nationaldagen kan regleringen vara svårare att hitta. Kontakta Unionen om du inte hittar information om nationaldagen i ditt kollektivavtal .

Ditt kollektivavtal

Logga in för att se vad som står i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg