Rast och paus

Med rast menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden. Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet, det vill säga pauser.

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter.

Rast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga du har rätt att lämna arbetsstället, stänga av telefonen och inte behöva vara tillgänglig. Rasten räknas inte in i arbetstiden.

Utöver rasterna har du rätt till kortare avbrott från arbetet det vill säga pauser. Då har du inte automatiskt rätt att lämna arbetsplatsen. Pauser räknas in i arbetstiden. Längden på och omfattningen av pauserna är inte reglerat i lagen mer än skyldigheten för arbetsgivaren att organisera arbetet, så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

Även om arbetstidslagen inte kräver 10-15 minuters fikapaus på förmiddag eller eftermiddag, är det väldigt bra för erfarenhetsutbyte, lärande organisation, att förebygga arbetsskador och skapa trivsel på arbetsplatsen. De flesta arbetsgivare har insett det och därför är det mycket vanligt med fikapauser på arbetsplatserna.

Påverka och utveckla - få ännu bättre koll
Är detta en fråga du tycker kan skötas bättre på din arbetsplats? Som arbetsplatsombud eller med en facklig klubb finns förutsättningar att få insyn och inflytande över villkoren och verksamheten. Arbetsgivaren behöver informera och förhandla innan viktiga beslut och förändringar. Klicka här så berättar vi gärna mer om hur du kan engagera dig på din arbetsplats

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej