Semesterersättning - för intjänad semester om du slutar

När du slutar din anställning ska du ha semesterersättning för semesterdagar du inte tagit ut.

Info icon Shape info icon

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning :

 • När du tar ut semester får du semesterlön som består av två delar: Din ordinarie lön tillsammans med ett extra lönetillägg (som kallas semestertillägg ). För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
 • När du slutar en anställning får du semesterersättning. Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

Du ska ha semesterersättning för intjänade semesterdagar du inte tagit ut

De semesterdagar du ska ha ersättning för när du slutar är

 • de semesterdagar som du sparat från tidigare semesterår
  Sparade dagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • de semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • de som du tjänat in för det kommande semesteråret. 
  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar för kommande semesterår.

Utbetalning av innestående semesterersättning

Enligt 30 § semesterlagen ska semesterersättning betalas ut senast en månad efter att anställningen har upphört. Om det inte går att beräkna semesterersättningen inom en månad efter att anställningen har upphört, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.

Hur innestående semesterdagar ska ersättas

Dina innestående semesterdagar ska ersättas som om du hade tagit ut dem och fått semesterlön . Beräkningen av semesterersättning ska grunda sig på vad som skulle gälla om du tog ut dem som semester vid samma tidpunkt som du slutade din anställning.

Vad du behöver veta för att räkna semesterersättning

För att räkna ut hur mycket pengar du får i semesterersättning behöver du veta

 • hur många dagar du ska ha ersättning för
 • om det finns kollektivavtal eller inte

Därefter kan du räkna fram beloppet.

Räkna först ut antal semesterdagar som du ska ha semesterersättning för

Ta reda på

 1. hur många semesterdagar du har som är sparade sen tidigare,
 2. antal outtagna för innevarande semesterår och
 3. intjänade för nästa semesterår.

Ta hjälp av vårt exempel för att räkna ut semesterersättning

Antagande:
Du har 25 semesterdagar i grunden och slutar din anställning den 31 augusti. På din lönespecifikation står det att du har 10 sparade semesterdagar och att du 4 semesterdagar kvar att ta ut innevarande semesterår. De semesterdagar som du då ska ha semesterersättning för blir summan av:
de 10 sparade semesterdagarna + de 4 semesterdagar du inte tagit ut i år + 11 intjänade semesterdagar som du tjänat in från 1 april – 31 augusti inför nästa års semester = 25 semesterdagar

De intjänade semesterdagarna beräknas enligt följande
Anställningsdagar 1 april – 31 augusti = 153 dagar (30+31+30+31+31)
Antal intjänade semesterdagar = 153 anställningsdagar /365 dagar per år * 25 semesterdagar per år = 11 intjänade semesterdagar

Observera att antalet semesterdagar som du ska ha semesterersättning för beräknas annorlunda om du har förskjutet eller sammanfallande intjänandeår och uttagsår för semester.

Räkna ut din semesterersättning – olika sätt

När du vet hur många semesterdagar du ska ha semesterersättning för, kan du räkna ut beloppet. Beräkningen styrs av om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats. Det gäller olika beräkningsregler för de två olika situationerna.

Semesterersättning om det finns kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal - använd vår räknesnurra för att räkna ut din semesterersättning.

Semesterersättning om det inte finns kollektivavtal

När det saknas kollektivavtal beräknas semesterersättningen enligt semesterlagen. Den innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregel är den som vanligast används, men om du har en stor andel rörliga lönedelar så används vanligtvis procentregeln.

Sammalöneregeln - För varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut för, får du ordinarie lön samt ett tillägg. Räkna månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.

Procentregeln - Semesterersättningen är 12 % av den sammanlagda lön, såväl fast som rörlig lön, som betalats ut under föregående intjänandeår. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Mer information om de här båda reglerna hittar du på sidan om semesterlön.

Semesterersättning om du har en kortare visstidsanställning

Om du har en visstidsanställning som är tre månader eller kortare, och den inte efterföljs av någon ytterligare anställning hos samma arbetsgivare, så är din arbetsgivare inte skyldig att lägga ut den semester som du tjänat in under din anställningstid. Istället får du semesterersättning utbetald.

Om du har en sådan kortare visstidsanställning har din arbetsgivare också möjlighet att betala ut semesterersättningen löpande på månadslönen. För att få göra så, måste beloppet som motsvarar semesterersättningen specifikt märkas ut på din lönespecifikation varje månad.

Skuld för förskottssemester kan dras av

Observera att om du har tagit ut förskottssemester har du en innestående skuld till din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan kräva tillbaka skulden om du säger upp dig själv inom 5 år från det att du fått betalt för förskottssemestern. Om du omfattas av kollektivavtal finnas det ofta andra regler. Ta därför reda på vad som står i ditt kollektivavtal.

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg