Semesterersättning - för intjänad semester om du slutar

När du slutar din anställning ska du ha semesterersättning för semesterdagar som du har tjänat in, men inte har tagit ut.

Info icon Shape info icon

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning :

 • När du tar ut betald semester får du semesterlön som består av två delar: Din ordinarie lön tillsammans med ett extra lönetillägg (som kallas semestertillägg ). För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
 • När du slutar en anställning får du semesterersättning. Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

Du ska ha semesterersättning för intjänade semesterdagar du inte tagit ut

De semesterdagar som du ska ha ersättning för när du slutar en anställning är:

 • De semesterdagar som du sparat från tidigare semesterår
  Sparade semesterdagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • De semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • De semesterdagar som du tjänat in för det kommande semesteråret. 
  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut dina intjänade semesterdagar för kommande semesterår .

Semesterersättning måste betalas ut inom en viss tid

Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen har upphört, enligt 30 § semesterlagen . Om det inte går att beräkna semesterersättningen inom en månad efter att anställningen har upphört ska den betalas ut inom en vecka efter att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.

Hur semesterdagar som du tjänat in men inte tagit ut ska ersättas

Semesterdagar som du har tjänat in, men ännu inte tagit ut, ska ersättas som om du hade tagit ut dem och fått semesterlön . Beräkningen av din semesterersättning ska grunda sig på vad som skulle gälla om du tog ut betald semester (fick semesterlön ) vid samma tidpunkt som du slutade din anställning.

Vad du behöver veta för att räkna ut semesterersättning

För att räkna ut hur mycket pengar du får i semesterersättning behöver du veta hur många dagar du ska ha ersättning för och om det finns  kollektivavtal  eller inte på arbetsplatsen.

Så räknar du ut antal dagar som du ska ha semesterersättning för

Ta reda på:

 1. Hur många semesterdagar du har som är sparade sen tidigare.
 2. Antal outtagna semesterdagar för innevarande semesterår .
 3. Intjänade semesterdagar inför nästa semesterår .

Exempel för att räkna ut antal dagar som du ska ha semesterersättning för

Antagande: Du har 25 semesterdagar i grunden och slutar din anställning den 31 augusti. På din lönespecifikation står det att du har 10 sparade semesterdagar och att du 4 semesterdagar kvar att ta ut innevarande semesterår .

De semesterdagar som du då ska ha semesterersättning för blir summan av:
de 10 sparade semesterdagarna + de 4 semesterdagar du inte tagit ut i år + 11 intjänade semesterdagar som du tjänat in från 1 april – 31 augusti inför nästa års semester = 25 semesterdagar

De intjänade semesterdagarna beräknas enligt följande
Anställningsdagar 1 april – 31 augusti = 153 dagar (30+31+30+31+31)
Antal intjänade semesterdagar = 153 anställningsdagar /365 dagar per år * 25 semesterdagar per år = 11 intjänade semesterdagar

För att räkna ut antal intjänade semesterdagar under innevarande intjänandeår kan du också använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar.

Observera att antalet semesterdagar som du ska ha semesterersättning för beräknas olika om du har förskjutet eller sammanfallande intjänandeår och uttagsår för semester.

Så räknas din semesterersättning ut

När du vet hur många semesterdagar du ska ha semesterersättning för kan du räkna ut beloppet som du ska få. Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal är det beräkningsreglerna i kollektivavtalet som gäller. Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal gäller som lägstanivå semesterlagens beräkningsregler för semesterersättning .

Räkna ut din semesterersättning

Semesterersättning om du har en kortare visstidsanställning

Om du har en visstidsanställning som är tre månader eller kortare, och den inte efterföljs av någon ytterligare anställning hos samma arbetsgivare, så är din arbetsgivare inte skyldig att lägga ut den semester som du har tjänat in under din anställningstid. Istället får du semesterersättning utbetald.

Om du har en sådan kortare visstidsanställning har din arbetsgivare också möjlighet att betala ut semesterersättningen löpande på månadslönen. För att få göra så, måste beloppet som motsvarar semesterersättningen specifikt märkas ut på din lönespecifikation varje månad.

Mer om semester vid kortare anställning

Skuld för förskottssemester kan dras av

Observera att om du har tagit ut förskottssemester har du en innestående skuld till din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan kräva tillbaka skulden om du säger upp dig själv inom 5 år från det att du fått betalt för förskottssemestern. Om du omfattas av  kollektivavtal  finnas det ofta andra regler. Ta därför reda på vad som står i ditt kollektivavtal . Mer om förskottssemester

Ditt kollektivavtal

Logga in för att hitta dina avtal som hör till ditt kollektivavtal.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg