Räkna ut din semesterersättning

Semesterersättning är betalning du får för semester som du inte tagit ut när du slutar en anställning. För att räkna ut hur mycket pengar det blir, behöver du veta hur många intjänade outtagna semesterdagar du har och om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats.

Information

Hitta ditt kollektivavtal i vår lista.
Eller logga in och få en direktlänk till rätt avtal.

Du ska ha semesterersättning för semesterdagar som är sparade sen tidigare, outtagna för innevarande semesterår och intjänade för nästa semesterår. Mer information om hur du räknar ut antalet semesterdagar som du ska ha semesterersättning för och om annat som gäller kring semesterersättning, hittar du på sidan Semesterersättning är betalning för semester du inte tagit ut när du slutar.

Det gäller olika beräkningsregler för semesterersättning beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Om det finns kollektivavtal

Här kan du som har kollektivavtal räkna ut den semesterersättning som du har rätt till för dina outtagna och sparade semesterdagar. Om du omfattas av kollektivavtal, beräknas din semesterersättning som 5,4 % av din aktuella månadslön per semesterdag.

Rörliga lönedelar

Du ska dessutom ha 0,5 % per semesterdag på dina intjänade rörliga lönedelar. Beräkningen sker på samma sätt som för semesterlön.

Fast lön samt eventuella fasta lönetillägg
Summan av alla rörliga lönedelar som intjänats under intjänandeåret
Antal outtagna och sparade semesterdagar som du vill beräkna ersättning för

Om det inte finns kollektivavtal

Om du inte omfattas av kollektivavtal beräknas semesterersättningen enligt semesterlagen som innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln är den som vanligast används, men om du har en stor andel rörliga lönedelar, så används vanligtvis procentregeln.

Sammalöneregeln - För varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut får du ordinarie lön samt ett tillägg. Räkna månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.

Procentregeln - Semesterersättningen är 12 % av den under föregående  intjänandeår sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Mer information om de här båda reglerna hittar du på sidan om semesterlön.

Skuld för förskottssemester kan dras av

Observera att om du har en innestående skuld till din arbetsgivare på grund av att du tagit ut förskottssemester, så kommer din arbetsgivare dra av den skulden från den semesterersättning som du har rätt till. Det kan inträffa om du säger upp dig själv inom 5 år från det att du tagit ut förskottssemestern.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej