Räkna ut din semesterersättning

Semesterersättning är betalning du får för semester som du inte tagit ut när du slutar en anställning. Här får du hjälp att räkna ut semesterersättningen.

Vad du behöver veta för att räkna ut din semesterersättning

För att räkna ut hur mycket pengar det blir behöver du veta:

  • Hur många intjänade outtagna semesterdagar du har och 
  • om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats. Det gäller olika beräkningsregler för semesterersättning beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Ditt kollektivavtal

Logga in för att hitta dina avtal som hör till ditt kollektivavtal.

Antal outtagna semesterdagar

Du ska ha semesterersättning för semesterdagar som är sparade sen tidigare, outtagna för innevarande semesterår och intjänade för nästa semesterår. Läs mer om hur du räknar ut antalet semesterdagar som du ska ha semesterersättning för och om annat som gäller kring semesterersättning:

Info icon Shape info icon

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning :

  • När du tar ut betald semester får du semesterlön som består av två delar: Din ordinarie lön tillsammans med ett extra lönetillägg (som kallas semestertillägg ). För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
  • När du slutar en anställning får du semesterersättning. Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

Semesterersättning om det finns kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal , beräknas din semesterersättning som 5,4 % av din aktuella månadslön per semesterdag.

Rörliga lönedelar

Du ska dessutom ha 0,5 procent per semesterdag på dina intjänade rörliga lönedelar . Beräkningen sker på samma sätt som för semesterlön .

Använd vår räknesnurra för att räkna ut din semesterersättning

Här kan du räkna ut den semesterersättning som du har rätt till för dina outtagna och sparade semesterdagar.

Semesterersättning vid avslutad anställning

Fast lön samt eventuella fasta lönetillägg
Summan av alla rörliga lönedelar som intjänats under intjänandeåret
Antal outtagna och sparade semesterdagar som du vill beräkna ersättning för

Semesterersättning om det inte finns kollektivavtal

Om du inte omfattas av  kollektivavtal  beräknas semesterersättningen enligt  semesterlagen  som innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln är den som vanligast används, men om du har en stor andel  rörliga lönedelar , så används vanligtvis procentregeln. Läs mer information om de här båda reglerna.

Sammalöneregeln

Sammalöneregeln - För varje semesterdag som  semesterersättning  ska betalas ut får du ordinarie lön samt ett tillägg. Räkna månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.

Procentregeln

Procentregeln - Semesterersättningen är 12 % av den under föregående  intjänandeår  sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Har du har fler än 25 semesterdagar, så ska du för varje extra semesterdag lägga till 0,48 procent. Har du till exempel 3 extra semesterdagar, så blir procentsatsen som du ska multiplicera den utbetalda lönen under intjänandeåret med 12 procent + (3 x 0,48 procent) = 13,44 procent. För att få din  semesterlön  per semesterdag så delar du den totala semesterlönen med 28.

Skuld för förskottssemester kan dras av

Observera att om du har tagit ut förskottssemester har du en innestående skuld till din arbetsgivare. Din arbetsgivare kan kräva tillbaka skulden om du säger upp dig själv inom 5 år från det att du fått betalt för förskottssemestern. Om du omfattas av  kollektivavtal  finnas det ofta andra regler. Ta därför reda på vad som står i ditt kollektivavtal.

I det fall din arbetsgivare tillämpar sammanfallande  intjänandeår  och  semesterår  kan det också bli aktuellt att dra av den skuld du har för semesterdagar du tagit ut men inte tjänat in.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg