Räkna ut din semesterersättning

Semesterersättning är betalning du får för semester som du inte tagit ut när du slutar en anställning. Här får du hjälp att räkna ut semesterersättningen.

Ta hjälp av räknesnurran och räkna ut vilken semesterersättning du ska ha för semester du inte tagit ut när du slutar en anställning. 

Vilka semesterdagar ska du ha ersättning för?

Räkna ihop de semesterdagar som är sparade sen tidigare år, outtagna för innevarande  semesterår  och intjänade för nästa semesterår :

  1. Sparade semesterdagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande  semesterår . Finns ofta på din lönespecifikation.

  2. Semesterdagar som du inte tagit ut innevarande  semesterår .

  3. Intjänade semesterdagar inför kommande  semesterår .

Omfattas du av kollektivavtal?

Om du jobbar på en arbetsplats med  kollektivavtal  är det beräkningsreglerna i kollektivavtalet som gäller. Jobbar du på en arbetsplats utan  kollektivavtal  gäller som lägstanivå semesterlagens beräkningsregler för  semesterersättning .

  1. Ja. När du omfattas av kollektivavtal beräknas din semesterersättning vanligen som 5,4 procent av din aktuella månadslön per semesterdag. Om du har rörliga lönedelar ska du dessutom oftast ha 0,5 procent per semesterdag på dina intjänade  rörliga lönedelar . Ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal.
  2. Nej. Om det inte finns kollektivavtal  gäller semesterlagens beräkningsregler för semesterersättning . Semesterlagen har två olika beräkningsregler: sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln är den som vanligtvis används, men om du har en stor andel  rörliga lönedelar så används vanligtvis procentregeln. 

Semesterersättning vid avslutad anställning

Fast lön samt eventuella fasta lönetillägg
Summan av alla rörliga lönedelar som intjänats under intjänandeåret
Antal outtagna och sparade semesterdagar som du vill beräkna ersättning för

Så räknar räknesnurran

Räknesnurran utgår från den vanligaste beräkningen av semesterersättning i kollektivavtal och från hur semesterersättning beräknas enligt sammalöneregeln i semesterlagen .

Mer om semesterersättning

Info icon Shape info icon

Förväxla inte semesterlön med semesterersättning :

  • När du tar ut betald semester får du semesterlön som består av två delar: Din ordinarie lön tillsammans med ett extra lönetillägg (som kallas semestertillägg ). För att få betald semester måste du ha tjänat in den.
  • När du slutar en anställning får du semesterersättning. Det är betalning du får för semester som du inte tagit ut. 

"Jag har slutat på mitt jobb men inte fått någon semesterersättning"

Det här är en återkommande fråga från medlemmar som nyss avslutat en anställning. Vi frågade Unionens medlemsrådgivning vad man kan göra.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg