Räkna ut din semesterersättning

Semesterersättning är betalning du får för semester som du inte tagit ut när du slutar en anställning. För att räkna ut hur mycket pengar det blir, behöver du veta hur många intjänade outtagna semesterdagar du har och om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats.

Du ska ha semesterersättning för semesterdagar som är sparade sen tidigare, outtagna för innevarande semesterår och intjänade för nästa semesterår. Mer information om hur du räknar ut antalet semesterdagar som du ska ha semesterersättning för och om annat som gäller kring semesterersättning, hittar du på sidan Semesterersättning är betalning för semester du inte tagit ut när du slutar.

Det gäller olika beräkningsregler för semesterersättning beroende på om det finns kollektivavtal eller inte.

Om det finns kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal, beräknas din semesterersättning som 5,4 % av din aktuella månadslön per semesterdag.

Rörliga lönedelar

Du ska dessutom ha 0,5 procent per semesterdag på dina intjänade rörliga lönedelar . Beräkningen sker på samma sätt som för semesterlön.

Din semesterersättning

Här kan du räkna ut den semesterersättning som du har rätt till för dina outtagna och sparade semesterdagar.

Semesterersättning vid avslutad anställning

Fast lön samt eventuella fasta lönetillägg
Summan av alla rörliga lönedelar som intjänats under intjänandeåret
Antal outtagna och sparade semesterdagar som du vill beräkna ersättning för

Om det inte finns kollektivavtal

Om du inte omfattas av  kollektivavtal  beräknas semesterersättningen enligt  semesterlagen  som innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln är den som vanligast används, men om du har en stor andel  rörliga lönedelar , så används vanligtvis procentregeln. Mer information om de här båda reglerna hittar du på sidan om semesterlön.

Sammalöneregeln

Sammalöneregeln - För varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut får du ordinarie lön samt ett tillägg. Räkna månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.

Procentregeln

Procentregeln - Semesterersättningen är 12 % av den under föregående  intjänandeår  sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.

Har du har fler än 25 semesterdagar, så ska du för varje extra semesterdag lägga till 0,48 procent. Har du till exempel 3 extra semesterdagar, så blir procentsatsen som du ska multiplicera den utbetalda lönen under intjänandeåret med 12 procent + (3 x 0,48 procent) = 13,44 procent. För att få din semesterlön per semesterdag så delar du den totala semesterlönen med 28.

Skuld för förskottssemester kan dras av

Observera att om du har en innestående skuld till din arbetsgivare på grund av att du tagit ut förskottssemester, så kommer din arbetsgivare dra av den skulden från den semesterersättning som du har rätt till. Det kan inträffa om du säger upp dig själv inom 5 år från det att du tagit ut förskottssemestern.

I det fall din arbetsgivare tillämpar sammanfallande intjänandeår och  semesterår  kan det också bli aktuellt att dra av den skuld du har för semesterdagar du tagit ut men inte tjänat in. Läs mer om sammanfallande intjänandeår och semesterår.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?