Skriv korrekta och trygga avtal som egenföretagare

Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår.

Ha korrekta avtal på plats 

Teckna företagsförsäkring först 

Tänk på att teckna eventuell företagsförsäkring först och därefter nya avtal. I annat fall gäller inte försäkringen om det skulle uppstå något problem kopplat till det som står i avtalet.  

Teckna alltid avtal med både kunder och leverantörer 

Det är viktigt att alltid ha avtal på plats, oavsett hur bra ni känner varandra. Även de obekväma frågorna behöver vara med i ett avtal så att det är tydligt vad som gäller om något skulle gå snett. 

En sak att vara observant på i avtalet är skiljeförfarandet. I de flesta avtal som Unionens egenföretagarmedlemmar tecknar bör det stå att eventuella tvister ska avgöras i allmän domstol. Skiljeklausul innebär att man ska driva en tvist i en privat domstol, en skiljenämnd. Med skiljenämnd måste parterna betala för de inblandade juristerna, vilket kan bli mycket dyrt och det kan göra att du som egenföretagare riskerar att inte har råd att kräva din rätt. Som egenföretagare bör man noga överväga vilken som är den lämpligaste lösningen för en själv. 

Om du har en kompanjon - teckna kompanjonsavtal 

Även i avtal med kompanjoner är det viktigt att ta upp de obekväma frågorna och att exempelvis se över så att det står att eventuella tvister ska avgöras i allmän domstol. 

Om du är gift eller ska gifta dig - teckna äktenskapsförord 

Beroende på din familjesituation kan det vara bra att se över om du behöver teckna äktenskapsförord. 

Har du en anställning parallellt med företagandet? 

Om du kombinerar ditt företagande med en anställning är det viktigt att du är transparent om ditt företag och att du får inskrivet i ditt anställningsavtal att du har tillstånd att driva företaget. 

Lojalitetsplikt innebär att du under pågående anställning ska sätta arbetsgivarens intresse framför ditt eget, oavsett hur omfattande din anställning är eller om lojalitetsplikt är avtalat eller inte. 

I anställningsavtal kan det därutöver skrivas in konkurrensklausuler som innebär att lojalitetsplikten förlängs och även gäller en tid efter att anställningen är avslutad. Det innebär därmed bland annat att du som anställd inte får skada arbetsgivaren genom att till exempel bedriva konkurrerande verksamhet även efter att du har avslutat din anställning. 

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp att granska ditt anställningsavtal

Skapa juridiskt korrekta avtal

Som egenföretagarmedlem får utan extra kostnad tillgång till ett webbverktyg där du på egen hand enkelt kan skapa dina företagsavtal.

Möjlighet till affärsjuridisk rådgivning

Som egenföretagarmedlem har du möjlighet till affärsjuridisk rådgivning. Du har kan nyttja rådgivningen upp till tio gånger per år och varje ärende får ta upp till en timme.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg