Räkna ut dina semesterdagar

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Här kan du räkna ut hur många betalda och obetalda semesterdagar du har rätt till.

Hur du får betald semester

För att enligt lagen kunna få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan det år du tar semester. 

Intjänandeår är det år du tjänar in semesterlön för att få betald semester, medan semesterår är det år du tar ut semestern. Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeåret ligger före semesteråret. 

Om du varit anställd ett helt intjänandeår har du tjänat in full semesterlön och har rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett din ålder eller din anställningsform. I vissa kollektivavtal kan det vara avtalat om fler semesterdagar. Kontrollera gärna vad som står i ditt eget kollektivavtal.

Om du varit anställd under delar av intjänandeåret, så har du inte fullt ut tjänat in rätten till betald semester. Om det skulle vara så, till exempel för att du är nyanställd, har du ändå rätt till ledigheten, så kallad obetald semester. 

Om du nyanställs mellan 1 april och 31 augusti, så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar innevarande semesterår.

Om du nyanställs mellan 1 september och 31 mars så har du rätt till 5 obetalda semesterdagar under den tid som återstår av semesteråret, det vill säga till och med 31 mars.

Nästföljande semesterår, som inleds 1 april, kommer du att få 25 nya semesterdagar som är helt eller delvis är betalda beroende på hur många dagar du varit anställd under intjänandeåret.

Vissa arbetsgivare erbjuder dig som nyanställd betald semester även om du inte hunnit tjäna in den, så kallad förskottssemester. 

Semester vid deltid eller annan frånvaro

Observera att din rätt till betalda semesterdagar kan påverkas av om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande. 

Dina betalda semesterdagar kan även påverkas om din arbetsgivare har andra regler för semester än vad som är angivet i lag och kollektivavtal. Om det skulle vara så, rekommenderar vi att du tar kontakt med Unionen om du vill ha hjälp med att räkna ut dina betalda semesterdagar.

Räkna ut semesterdagar

Här räknar du ut hur många betalda och obetalda semesterdagar du har rätt att ta ut under semesteråret som börjar 2023-04-01.

Ange det antal anställningsdagar du haft under intjänandeåret och det antal semesterdagar du har rätt till per semesterår.

Med anställningsdagar menas det antal kalenderdagar inklusive helger du varit anställd eller kommer att vara anställd under det senaste intjänandeåret. Tänk på att räkna bort eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande.

När det gäller semesterdagar har du enligt lag rätt till 25 semesterdagar per semesterår, men ibland kan du enligt anställningsavtal eller kollektivavtal ha rätt till fler.

2022-04-01 - 2023-03-31

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg