Räkna ut dina semesterdagar

Semesterlagen skiljer på betalda och obetalda semesterdagar. För att få betald semester behöver du ha tjänat in den. Räkna ut hur många betalda och obetalda semesterdagar du har rätt till om du inte har tjänat in betald semester fullt ut.

Hur du får betald semester

Enligt lagen måste du ha tjänat in semester för att kunna få betald semester. Det gör du året innan det år du tar semester. 

Året då du tjänar in dina betalda semesterdagar kallas intjänandeår och året då du tar ut din semesterledighet kallas semesterår . Både intjänandeår och semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars, enligt semesterlagen . Intjänandeåret kommer året innan semesteråret.

Om du har varit anställd hos samma arbetsgivare ett helt intjänandeår har du tjänat in full semesterlön och har då rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett din ålder eller din anställningsform.

I vissa  kollektivavtal  kan det vara avtalat om fler semesterdagar. Ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal.

Om du har varit anställd under delar av intjänandeåret

Om du har varit anställd under delar av intjänandeåret så har du inte fullt ut tjänat in rätten till betald semester. Om det skulle vara så, till exempel för att du är nyanställd, har du ändå rätt till själva semesterledigheten genom så kallad obetald semester. 

Om du nyanställs mellan 1 april och 31 augusti – Då har du rätt till 25 obetalda semesterdagar under innevarande semesterår .

Om du nyanställs mellan 1 september och 31 mars – Då har du rätt till 5 obetalda semesterdagar under den tid som återstår av semesteråret, det vill säga till och med 31 mars. Nästföljande semesterår , som inleds 1 april, kommer du att få 25 nya semesterdagar som helt eller delvis är betalda beroende på hur många dagar du varit anställd under intjänandeåret.

Vissa arbetsgivare erbjuder dig som är nyanställd betald semester även om du inte hunnit tjäna in den, genom så kallad förskottssemester. 

Om du tar ut obetalda semesterdagar kommer arbetsgivaren att göra ett löneavdrag för de obetalda semesterdagarna från din månadslön.

Semester vid deltid eller annan frånvaro

Observera att din rätt till betalda semesterdagar kan påverkas av om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande. 

Dina betalda semesterdagar kan även påverkas om din arbetsgivare har andra regler för semester än vad som är angivet i lag och kollektivavtal . Om det skulle vara så, rekommenderar vi att du tar kontakt med Unionen om du vill ha hjälp med att räkna ut dina betalda semesterdagar.

Antalet betalda och obetalda semesterdagar du har rätt till

Semesterlagen skiljer på rätten till semesterledighet och rätten till betald semester. Om du inte har tjänat in betald semester fullt ut hos din arbetsgivare under intjänandeåret kan du ta ut obetalda semesterdagar.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg