Ingångslöner - när du är ny på arbetsmarknaden

Här visar vi aktuella lönelägen 2024 för dig som är ny på arbetsmarknaden. Löneintervallen gäller vanliga yrken bland Unionens medlemmar.

Löneintervall för ingångslöner

När du är ny på arbetsmarknaden och ska diskutera din första lön med arbetsgivaren är det viktigt att du skaffar dig en realistisk bild av vad en person med motsvarande arbetsuppgifter inom samma bransch tjänar. 

Unionens ingångslöner ger dig en fingervisning om lönenivån för olika yrken när du har ingen eller mycket lite tidigare erfarenhet från arbetslivet.  

Löneintervallen för Unionens ingångslöner ger dig tillsammans med plus- och minuslistan hjälp att orientera dig till vad som kan vara rimligt att begära som första lön. 

Lönetips

Förhandla första (riktiga) lönen – fem tips för dig som ska löneförhandla 

Du kan också ta också ta hjälp av Unionens marknadslöner som visar lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar - Marknadslöner 

Finns det kollektivavtal  på arbetsplatsen finns det en fastställd lägsta lön som arbetsgivaren inte får gå under – mer om lägstalön och minimilön 

Verksamhetsområde och yrken

Din ålder (år)

Löneintervall 
(kronor per månad)

Teknik

   
Konstruktionsarbete
Exempel på yrken: konstruktör (ingenjör) inom flera fackområden som el, bygg, maskin, gruv
25-29 37000 - 44000
Teknisk service
Exempel på yrken: servicetekniker, serviceingenjör

20-24

25-29

30000 - 38000

34000 - 40000

Kvalitets- och kontrollarbete
Exempel på yrken: besiktningstekniker, kontrolltekniker, kvalitetstekniker, kvalitetsingenjör

20-24

25-29

29000 - 34000

32000 - 39000

Produktionsteknik
Exempel på yrken: produktionstekniker, produktionsberedare

20-24

25-29

31000 - 37000

35000 - 40000

Data och IT

   
Systemutveckling
Exempel på yrken: systemutvecklare, programmerare, systemanalytiker, webbutvecklare,  applikationskonsult

20-24

25-29

34000 - 40000

37000 - 44000

Drift- och underhåll av system och nätverk
Exempel på yrken: drifttekniker, supporttekniker, nätverkstekniker, systemtekniker

20-24

25-29

29000 - 35000

32000 - 40000

Support till användare
Exempel på yrken: kundtjänst och support IT

20-24

25-29

27000 - 32000

29000 - 37000

Systemtestare

20-24

25-29

29000 - 35000

37000 - 45000

Utvecklare inom spel och digitala media 25-29 38000 - 45000

Ekonomi

   
Bokförings- och redovisningsarbete
Exempel på yrken: redovisningsassistent, ekonomiassistent, ekonomiskt och administrativt blandat arbete vid små företagsenheter, redovisningsekonom

20-24

25-29

29000 - 33000

32000 - 39000

Administration

   
Löne- och personaladministration
Exempel på yrken: löneadministratör, personaladministratör, rekryterare
25-29 32000 - 39000
Material- och lageradministration
Exempel på yrken: lager- och terminalpersonal, speditionsassistent, reservdelsspecialist, transportplanerare, speditör, logistiker

20-24

25-29

27000 - 31000

31000 - 40000

Marknadsföring,
försäljning och inköp

   
Orderbehandling
Exempel på yrken: ordermottagare, orderbehandlare, ordersamordnare

20-24

25-29

26000 - 33000

32000 - 36000

Försäljning   Vanligt med fast lön + rörlig del beroende på försäljning. Stora variationer i total lön.

Kundservice

   
Kundtjänst

20-24

25-29

23000 - 28000

27000 - 33000

Farmaci

   
Receptarie 25-29 35000 - 40000
Apotekstekniker 25-29 29000 - 34000
Apotekare 25-29 38000 - 43000

Media och kommunikation

   
Grafisk formgivare/designer 25-29 34000 - 40000
Kommunikatör 25-29 35000 - 42000
Webbredaktör

25-29

35000 - 42000

Faktorer som påverkar din lön (plus och minus)

+ Påverkar uppåt

 • Det är stor efterfrågan på dina kunskaper
 • Arbetsuppgifterna har hög svårighetsgrad och komplexitet
 • Arbetsuppgifterna är av skiftande karaktär och mångsidiga
 • Arbetsuppgifterna har stor självständighet och förutsätter egna analyser och utvärderingar, eget budgetansvar
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna, till exempel genom sommarjobb
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du jobbar i en "het bransch"

- Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper till exempel att det finns få arbetstillfällen där du söker arbete
 • Arbetsuppgifterna finns inom ett avgränsat område
 • Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och praxis
 • Arbetsuppgifterna är mindre självständiga
 • Du har ingen eller liten praktik från arbetslivet

Hur du kan använda faktorerna i plus- och minuslistan

 • Plusfaktorer höjer lönen i intervallet, minusfaktorer sänker den
 • Många plus eller minus kan innebära att din lön borde ligga utanför de intervall som finns angivna för det yrke du tittar på
 • Arbetsuppgifterna och de krav på kunskap, erfarenhet och ansvar som ställs har störst påverkan på lönens storlek
 • Mer komplicerade och omfattande arbetsuppgifter ger vanligtvis högre lön

Om du är osäker på vad som gäller för just dig och din lön är du välkommen att kontakta oss!

Dags för årets lönesamtal? Eller ny tjänst, nytt jobb, ny på arbetsmarknaden?

Bolla lön med en expert och bli en vassare förhandlare på en kvart.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg