Se över dina försäkringar som egenföretagare

Hur ditt försäkringsskydd ser ut beror på flera olika faktorer. Som egenföretagare har du ett större eget ansvar att se över dina försäkringar för ditt arbetsliv och för din pension än om du är anställd på ett företag med kollektivavtal.

Försäkringsskyddet kan påverkas av din inkomst

Det generella rådet är att ta ut lön (för dig med aktiebolag) eller deklarera inkomst (för dig med enskild firma) upp till inkomsttaken för de lagstadgade försäkringarna – om det är möjligt för dig. Din inkomst påverkar avsättningen till din allmänna pension och den deklarerade inkomsten är även grunden för exempelvis eventuell sjukpenning och föräldrapenning. Lönen eller den deklarerade inkomsten påverkar även eventuell arbetslöshetsersättning. 
Om vikten av att ta ut lön som egenföretagare och aktuella inkomsttak

Se över vilka övriga försäkringar som passar dig

Utöver det skydd som du kan få via de lagstadgade försäkringarna – som påverkas av din inkomst – behöver du som är egenföretagare själv se över, bestämma och eventuellt teckna de försäkringar som du vill och behöver ha. 

Sju delar att se över för dig som egenföretagare

 1. Ta ut lön om du driver aktiebolag eller gå med vinst om du driver enskild firma – om det är möjligt
  Det påverkar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och avsättningen till din allmänna pension. Det påverkar även eventuell arbetslöshetsersättning.
  Vikten av att ta ut lön som egenföretagare
 2. Ta reda på hur din företagsform påverkar dina möjligheter till trygghet 
  Det finns för- och nackdelar med att driva företaget som aktiebolag respektive enskild firma. Ett aktiebolag kräver ett insatskapital för att starta, men det ger den stora tryggheten att det finns en uppdelning mellan företagets ekonomi och den privata ekonomin, till skillnad från enskild firma där du är personligt ansvarig för företaget. Däremot kan du som har enskild firma själv, hos Försäkringskassan, välja en karensdag istället för sju dagar som är förifyllt, och då få ersättning från Försäkringskassan redan från andra sjukdagen (har du fyllt 55 år kan du tyvärr inte välja en dags karenstid). För dig med aktiebolag får du ersättning från Försäkringskassan först efter 14 dagar (ditt egna företag ska i praktiken stå för din sjuklön de två första veckorna).
  Mer om sjukpenning för dig som egenföretagare
 3. Välj en karensdag i sjukförsäkringen om du har enskild firma 
  Om du driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan du som inte har fyllt 55 år välja en karensdag (istället för sju som är förifyllt) i sjukförsäkringen och därmed påverka så att du kan få sjukpenning redan från andra sjukdagen. Färre karensdagar innebär bara en något högre kostnad för sociala avgifter. Du behöver då aktivt välja antalet karensdagar hos Försäkringskassan.
  Mer om sjukpenning för egenföretagare
 4. Teckna företagsförsäkring innan du skriver avtal
  Se till att du har en ansvarsförsäkring (ingår i småföretagarförsäkring eller så kan du ha det via en branschförening) innan du tecknar avtal med dina kunder och leverantörer. Skulle det exempelvis uppstå en tvist gällande något av de avtalen så omfattas du annars normalt inte av det försäkringsskyddet om du tecknade försäkringen efter att avtalen skrevs. Som medlem i Unionen Egenföretagare får du rabatt på småföretagarförsäkring via Folksam
 5. Se till att ha bra och korrekta avtal 
  Bra och korrekt skrivna avtal är en av de bästa försäkringarna för dig som egenföretagare. I bästa fall leder ett genomarbetat avtal till att du slipper hamna i tvist. Om du ändå skulle göra det finns det ofta bättre förutsättningar att kunna lösa den om det finns ett bra avtal i grunden.  
  Skriv korrekta avtal som egenföretagare
 6. Tänk på ditt försäkringsskydd även vid samarbeten   
  Samarbeta gärna med andra, men gör det genom ditt egna bolag. Om du skulle behöva ansöka om exempelvis eventuell arbetslöshetsersättning via a-kassan och inkomstförsäkring kan det bli problem om du driver ett bolag gemensamt med en delägare som inte vill lägga ner företaget eller lägga det vilande (vilket normalt krävs för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning utbetald).
  Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring för egenföretagare
 7. Se över ditt försäkringsbehov för dig, ditt företag och din familj och planera för din pension 
  Se över och stäm av ditt individuella behov så att du har det försäkringsskydd du behöver. Som medlem i Unionen Egenföretagare har du tillgång till 1 timme kostnadsfri försäkrings- och pensionsrådgivning per år för att gå igenom ditt individuella behov. Genom medlemskapet har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för dig, din familj, ditt företag och din pension.
  Försäkringserbjudandet för egenföretagare
  Om att spara till pension som egenföretagare

Gruppförsäkring eller individuell försäkring? 

Om du har behov av att teckna extra försäkringar kan du teckna de som gruppförsäkringar eller individuella försäkringar.  

En gruppförsäkring innebär att en grupp har förhandlat fram förmånliga villkor för de behov den specifika gruppen har. Exempelvis har Unionen förhandlat fram olika gruppförsäkringar med förmånliga villkor och premier för medlemmarna. Du kan välja att teckna flera försäkringar förmånligt genom medlemskapet.

Individuella försäkringar tecknar du direkt med ett försäkringsbolag. Samlar du flera försäkringar hos ett försäkringsbolag kan du i vissa fall få rabatt. Försäkringarna prissätts annars utifrån en rad olika parametrar. 

Aktiebolag? Möjlighet att teckna hängavtal

Som anställd på ett företag med  kollektivavtal  ingår försäkringar via det så kallade  ITP -systemet. Om du är egenföretagare som driver din verksamhet som aktiebolag eller ekonomisk förening (inte enskild firma), utan anställda och är medlem i Unionen Egenföretagare finns möjligheten att istället ansöka om att teckna ett hängavtal med Unionen

Med ett  hängavtal  får du bland annat möjlighet att spara till tjänstepension via ITP . I samband med tecknandet av hängavtal tecknar du också  tjänstegrupplivförsäkring  (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ). 

Om du är egenföretagare med enskild firma kan du inte teckna hängavtal , eftersom du då inte är anställd i ditt företag. Därför finns möjlighet för alla egenföretagarmedlemmar, oavsett företagsform, att istället spara till pension genom att teckna en pensionsförsäkring via Folksam med rabatt på avgiften. 

Egenföretagare med en extra anställning?

Om du tar en extra anställning vid sidan av företaget är det viktigt att du först stämmer av ditt  anställningsavtal . Detta eftersom det måste finnas utrymme för dig att ha en bisyssla till anställningen (bisysslan är då ditt företag) och att det inte finns någon konkurrensklausul som begränsar ditt arbete och inkomst i egna företaget. Som egenföretagarmedlem får du stöd och arbetsrättslig rådgivning kring din anställning om den är inom Unionens  organisationsområde . Se också över vilket försäkringsskydd du som anställd omfattas av via din arbetsgivare. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg