Se över dina försäkringar som egenföretagare

Hur ditt försäkringsskydd ser ut beror på flera olika faktorer. Som egenföretagare har du ett större eget ansvar att se över dina försäkringar än om du är anställd på ett företag med kollektivavtal.

Utöver de lagstadgade försäkringarna som finns måste du som egenföretagare själv se över och sätta ihop dina försäkringar för ditt arbetsliv och för din pension. Vilka delar som är relevanta för dig beror på hur situationen ser ut för dig, din familj och ditt företag.

Lagstadgade försäkringar

När du bor, arbetar och betalar skatt på din inkomst i Sverige omfattas du av ett försäkringsskydd via lagen. 

I grunden är det den lön du tar ut om du har aktiebolag eller din deklarerade inkomst om du har enskild firma som avgör vilken ersättning du kan få från de lagstadgade försäkringarna.

För vissa av de lagstadgade försäkringarna krävs det även att du gör aktiva val för att omfattas.

Lagstadgade försäkringar där främst din inkomst påverkar:

Se över vilka övriga försäkringar som passar dig

Utöver det skydd som du kan få via de lagstadgade försäkringarna behöver du som är egenföretagare själv se över, bestämma och eventuellt teckna de försäkringar som du vill ha.

Gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar innebär att en grupp kan förhandla fram förmånliga villkor för de behov gruppen har. I medlemskapet i Unionen ingår Unionens inkomstförsäkring och livförsäkring för arbetslösa.

Unionen har därutöver förhandlat fram olika gruppförsäkringar med förmånliga villkor och premier. Du som är medlem i Unionen som egenföretagare avgör själv om du vill teckna någon av de försäkringarna, exempelvis småföretagarförsäkring, personförsäkringar för dig och din familj samt sakförsäkringar.  
Se alla medlemsförmåner kopplat till försäkring för dig som är egenföretagare 

Vad händer med min gruppförsäkring om jag lämnar Unionen?  
Så länge du är med i Unionen och har tecknat en gruppförsäkring har du tillgång till de förmånliga villkoren i försäkringen. Skulle du avsluta ditt medlemskap i Unionen finns oftast möjlighet att teckna en så kallad fortsättningsförsäkring, som oftast har andra villkor.  

Individuella försäkringar 

Du kan teckna försäkringar direkt med försäkringsbolag. Samlar du flera försäkringar hos ett försäkringsbolag kan du i vissa fall få rabatt. Försäkringarna prissätts annars utifrån en rad olika parametrar. 

Kan egenföretagare omfattas av kollektivavtal? 

Som anställd på ett företag med  kollektivavtal  ingår försäkringar via det så kallade  ITP -systemet. Om du är egenföretagare med aktiebolag utan anställda och medlem i Unionen Egenföretagare finns möjligheten att istället teckna ett hängavtal med Unionen

Med ett  hängavtal  får du bland annat tillgång till tjänstepension via ITP. I samband med tecknandet av hängavtal tecknar du också  tjänstegrupplivförsäkring  (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ). 

Om du är egenföretagare med enskild firma kan du inte teckna hängavtal, eftersom du då inte är anställd i ditt företag. Därför finns även möjlighet att teckna en pensionsförsäkring via Folksam med rabatt på avgiften. 

Bra avtal - en viktig försäkring för företaget 

Bra och korrekt skrivna avtal är en av de bästa försäkringarna för dig som egenföretagare. Om du hamnar i tvist finns det då goda förutsättningar att kunna lösa den. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till avtal för dig som egenföretagare 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg