Min roll som chef

Här hittar du användbara verktyg, guider och annan inspiration för dig i din roll som chef, som guider inför dina medarbetarsamtal, checklista för jämställda löner och inspiration i Chefspaning. Vi vill ge dig de bästa förutsättningar för att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Ditt chefsliv

Guider till dina medarbetarsamtal

Olika samtal kräver olika insatser. Dialog är ett kraftigt ledarskapsverktyg, lär dig kommunicera så att du når fram vare sig du ska hålla utvecklingssamtal, coachande samtal eller det svåra samtalet. Här hittar du våra medarbetarsamtal

Att tänka på innan du anställer

Lär dig mer om vad du behöver tänka på när du väl bestämt dig för att anställa en ny medarbetare.

Allt om lön - i din roll som chef

Här hittar du råd och stöd kring hur du genomför ett bra lönesamtal, principer för lönesättning , hur du skapar en lönepolicy och annat som gäller löneprocessen för dig som chef

Chefsspaning

Inspireras av intressanta artiklar, digitala föreläsningar och annat rörligt innehåll för dig som är chef.

Skapa en bra arbetsmiljö

Här får du råd om vad du om chef kan göra för att skapa en bra och trygg arbetsmiljö.

Checklista för jämställda löner

11 tips på hur du kan bidra till jämställda löner. Här lyfter vi de viktigaste framgångsfaktorerna.

Anställningsavtal

Här har vi samlat Unionens förslag till mallar för anställningsavtal för tjänstemän. När du anställer nya medarbetare.

Anställningsvillkor i kollektivavtal

I kollektivavtal finns alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här hittar du en översikt på vad kollektivavtal innehåller och reglerar.

Om Unionen Chef

Som Sveriges största fackförbund för chefer kan vi ge dig utveckling och professionellt stöd i din roll som chef. Läs om vad vi erbjuder dig som medlem i Unionen chef f.ör ett bättre chefsliv

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg