Kompetensutvecklingsavtalet – vad handlar det om egentligen?

Unionen ansvarar för ett hundratal kollektivavtal för branscher inom det privata näringslivet. I de flesta ingår ett kompetensutvecklingsavtal, medan det i några av dem istället benämns som riktlinjer. Innebörden är i stora drag densamma – att arbetsgivaren, det vill säga du som chef, har ansvar att ge dina medarbetare möjlighet att kompetensutveckla sig.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg