Stressade chefer prioriterar bort sin egen hälsa

7 av 10 chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision.

Organisationer har slimmats, och assistenter plockats bort, samtidigt som kontrollen och kraven på rapportering har ökat. Lägg också till att chefen numer ständigt ska vara tillgänglig – bara ett sms bort… För att inte tala om huvuduppgiften att leda och se sin personal. Det sistnämnda prioriterar många chefer.
 

Situationen för svenska chefer är allvarlig

 

Sju av tio chefer säger att de ser till sina anställdas arbetssituation framför sig själva, visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Unionen och Vision. Men det är till priset av den egna hälsan, för risken är ju inte bara att man till slut blir en väldigt högavlönad sekreterare, utan också kör sönder sig själv. Men för att leda andra måste man ges rimliga förutsättningar – så att man också håller själv.

Undersökningen Chefsliv, gjord av Novus på uppdrag av Unionen och Vision, visar att situationen för svenska chefer är allvarlig. Chefernas tid inom både offentliga och privata verksamheter är så pressad att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva, svarar sju av tio chefer. Endast drygt tre av tio chefer svarar att de har tillräckligt med tid för att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva.

– Cheferna är väl medvetna om sitt ansvar att fånga upp de anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Men tiden räcker inte till vilket ofta leder till att chefernas egen hälsa hamnar i sista rummet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

Chefer, som förväntas ta ansvar för medarbetarnas arbetsmiljösituation, har inte möjlighet att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva. Och konsekvenserna är uppenbara. Sjukfrånvaron bland chefer har ökat med 50 procent mellan 2014 och 2018, enligt en undersökning från Previa.

Närvarande chefer - friskare arbetsplatser 

Att chefer saknar förutsättningar för sitt ledarskap är problematiskt. Forskningen pekar tydligt ut att ett närvarande ledarskap kan bidra till friskare arbetsplatser. Ett närvarande ledarskap där chefer ser, motiverar och coachar sina medarbetare fungerar som en friskfaktor och gör att medarbetarna bättre klarar utmaningarna i arbetslivet.

Den arbetsrelaterade ohälsan är ett stort samhällsproblem. Sjukskrivningar till följd av stress har mer än fördubblats från 2007 till 2016. Och sjukfrånvarons kostnader för arbetsgivare och samhället i form av utbetalad sjukpenning och rehabiliteringspenning uppgick 2018 till dryga 33 miljarder kronor.

Det är ofattbara summor som skulle kunna användas till så mycket annat – om människor inte blev sjuka av sina jobb. Det är bra att kraven på arbetsgivare skärpts genom Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som kom 2016. Föreskriften ställer stora krav på chefer att arbeta systematiskt och förebyggande för en god psykosocial arbetsmiljö.

Vår undersökning visar också att cheferna är väl medvetna om sitt ansvar för att fånga upp anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Problemet handlar därför inte om okunskap, utan om bristande förutsättningar för cheferna att leda. Bristen på stödjande processer som kan frigöra tid när det gäller exempelvis HR, administration och IT är påtaglig.

 

Chefer behöver rimliga villkor för att kunna leverera med kvalitet.

 

Om vi ska lyckas vända trenden med den växande ohälsan och stressen i arbetslivet måste vi börja med att se över och åtgärda chefernas egen situation.

Vision och Unionen uppmanar arbetsgivare att:
 

  1. Systematiskt och kontinuerligt se över chefernas förutsättningar för att klara sitt arbetsmiljöuppdrag.
  2. Se till att det finns stödstrukturer runt chefer för, ekonomistöd, HR-insatser och lokalfrågor.
  3. Organisera verksamheten så att antalet medarbetare per chef är rimligt Ett färre antal medarbetare ökar förutsättningarna att kunna vara närvarande som chef.

Tillsammans organiserar Unionen och Vision närmare 120 000 chefer inom det privata näringslivet och välfärden. Våra chefsmedlemmar har valt ett chefsuppdrag för att de brinner för att leda och göra skillnad. Men de är inga superkvinnor och supermän. Chefer behöver – precis som alla andra yrken – rimliga villkor för att kunna leverera med kvalitet.

Ett hållbart arbetsliv kräver närvarande chefer som har tid att coacha och se sina medarbetare. Våra medlemmar ska inte behöva välja mellan sin egen hälsa och medarbetarnas – vi har inte råd att låta jobbstressen fortsätta skena. 

Martin Linder
förbundsordförande Unionen

Veronica Magnusson
förbundsordförande Vision

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle 27 maj 2019. 

"Stressen i våra liv – vän eller fiende?”

I tre delar berättar stresscoach Caroline Wiklund om vad stressen gör med oss, hur vi kan uppmärksamma de tidiga varningssignalerna när det blir för mycket och vad vi kan göra för att minska stressen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg