Hur lång semestern är och när den får tas ut

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Fyra kan tas ut sammanhängande under sommaren. Läs om regler för semester.

Du har rätt till semester enligt lagen

Hur många semesterdagar du har rätt till beror på lag, kollektivavtal och vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Tänk på att man skiljer på rätten till ledighet och rätten till ersättning under ledigheten.

Den svenska semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår . Av dessa har du som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni – augusti. Ditt anställningsavtal kan också ange att du har rätt till ytterligare semesterdagar.

Beslut om när under perioden du ska få din semester bör ske i samråd med dig. Om Unionen har en klubb på företaget, kan klubben förhandla om förläggningen av semestern. Går det inte att komma överens om när semestern ska förläggas, bestämmer din arbetsgivare över förläggningen.

Om det finns särskilda skäl kan semesterperioden förläggas till annan tid än sommaren. Det kan finnas regler i ditt kollektivavtal som skiljer sig från semesterlagen och då gäller avtalets regler. Om din arbetsgivare vill ändra semesterperioden ska denne förhandla om det först. Hänvisa arbetsgivaren i så fall till Unionen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg