Hur lång semestern är och när den får tas ut

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Fyra kan tas ut sammanhängande under sommaren.

Du har rätt till semester enligt lagen

Hur många semesterdagar du har rätt till beror på lag, kollektivavtal och vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Tänk på att man skiljer på rätten till ledighet och rätten till ersättning under ledigheten.

Den svenska semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår . Av dessa har du som anställd rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni – augusti. Ditt anställningsavtal kan också ange att du har rätt till ytterligare semesterdagar.

Beslut om när under perioden du ska få din semester bör ske i samråd med dig. Om Unionen har en klubb på företaget, kan klubben förhandla om förläggningen av semestern. Går det inte att komma överens om när semestern ska förläggas, bestämmer din arbetsgivare över förläggningen.

Om det finns särskilda skäl kan semesterperioden förläggas till annan tid än sommaren. Det kan finnas regler i ditt kollektivavtal som skiljer sig från semesterlagen och då gäller avtalets regler. Om din arbetsgivare vill ändra semesterperioden ska denne förhandla om det först. Hänvisa arbetsgivaren i så fall till Unionen.

Info icon Shape info icon

Kollektivavtalet för apotek  ser annorlunda ut
Arbetar du på ett apotek som har kollektivavtal har du rätt till tre sammanhängande semesterveckor under perioden juni-augusti. I avtalet står att även den fjärde veckan bör läggas ut mellan juni-augusti. Fyra veckor ska läggas ut under perioden maj-september.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg