Sommarjobb och semester

Om du sommarjobbar mer än tre månader har du rätt till semesterledighet. Jobbar du mindre än så, har du rätt till semesterersättning istället.

 När du jobbar kortare tid än tre månader har du rätt till semesterersättning . Jobbar du längre har du också rätt till semesterledighet.

Semesterersättning när du sommarjobbar

Du har rätt till semesterersättning utöver den lön du tjänar in under ditt sommarjobb.

Innan du skriver på anställningsavtalet, kollar upp om arbetsgivarens löneförslag är inklusive eller exklusive semesterersättning . Om semesterersättning ska ingå i månadslönen bör du och din arbetsgivaren i förväg komma överens om det i ett skriftligt avtal, där det klart och tydligt framgår att semesterersättning ingår i din lön.

Om det står i ditt anställningsavtal eller på din lönespecifikation att lönen är inklusive semesterersättning , har arbetsgivaren redan har räknat in den semesterersättning , som du kommer att ha rätt till i din lön. Summan som motsvarar semesterersättningen måste dock märkas ut på lönespecifikationen varje månad. Arbetsgivaren har med andra ord inte rätt att "baka in" semesterersättningen i lönen varje månad, utan det ska klart och tydligt framgå att en del av lönen är semesterersättning .

Kolla även upp om semesterersättningen läggs på din lön varje månad eller om du får pengarna vid ett enda tillfälle i slutet av anställningen.

Semesterersättningen ska du få senast en månad efter att din anställning upphört, eller inkluderad i din lön.

Hur stor är semesterersättningen?

Om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du ska jobbar så beräknas semesterersättning enligt reglerna i kollektivavtalet.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal beräknas semesterersättningen enligt semesterlagen , 12 procent av intjänad lön.

Semesterledighet

Om du har ett sommarjobb som ska pågå i högst 3 månader utan att förlängas därefter, kan du och arbetsgivaren komma överens om att någon semesterledighet inte ska läggas ut. Din semesterförmån består då av att du har rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med din månadslön.

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Om du avtalat med arbetsgivaren att du ska sommarjobba en viss tid, kan arbetsgivaren inte tvinga dig att ta ut obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Dina intjänade dagar baseras huvudsakligen på din anställningstid året innan du tar ut semester.

Förskottssemester

Om du ännu inte tjänat in betald semester tillämpar vissa arbetsgivare förskottssemester. Detta innebär att du får behålla ordinarie lön under obetalda semesterdagar. Observera att om du fått förskottssemester uppstår en skuld till arbetsgivaren och du kan bli återbetalningsskyldig.

 

För korta visstidsanställningar, som till exempel sommarjobb, gäller i princip samma semesterregler som för alla andra anställningar.

Rådgivning om sommarjobbet för medlemmar

Om du är Unionen-medlem kan du kontakta Unionen för att få rådgivning om allt som rör ditt arbetsliv; lönestatistik , ingångslöner, kompetensutveckling , arbetsmiljö, rättigheter, lagar och avtal samt ditt medlemskap.  

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg