Visselblåsarfunktion – för dig med förtroendeuppdrag

Som förtroendevald i Unionen har du rätt att visselblåsa om du upptäcker eller misstänker någon oegentlighet eller missförhållanden som rör Unionens verksamhet.

Visselblåsning – vid misstanke om oegentligheter

Som  förtroendevald  i Unionen har du möjligheten att visselblåsa om du uppfattar oegentligheter inom frågor som rör:

  • Ekonomisk brottslighet (korruption, mutor, stöld med mera)
  • Miljöbrott (inköp och hantering av miljöfarliga produkter med mera)
  • Annan brottslighet (misshandel, hot med mera)
  • Fara för liv och hälsa (stora brister i säkerheten vid Unionen-aktivitet)
  • Missbruk av ställning (privat vinning/gynnat närstående/gynnat sina privata kontakter)
  • Diskriminering, mobbning eller trakasserier
  • Grövre avvikelser från Unionens representationspolicy eller reseriktlinje

Sekretess vid visselblåsning

Din visselblåsarrapport är anonym. Den/de du rapporterat om kommer att kontaktas i frågan för att kunna ge sin bild på händelsen, men får inte reda på vem som är visselblåsare.

Du kommer även att skyddas mot ett repressalieförbud/bestraffningsförbud av Unionen för din rapportering.

Grund för visselblåsaranmälan

Du behöver inte ha bevis för din rapportering, det räcker med din starka misstanke om att en oegentlighet har inträffat/kommer att inträffa (du agerar med ärligt uppsåt).

Ingen rapportering får dock göras med uppsåt att skada någon person eller vara falsk. En rapportering med uppsåt att skada någon person eller en falsk rapportering är ett missbruk av denna rutin och omfattas då inte av repressalieskyddet.

Observera att om du är delaktig i en oegentlighet du själv rapporterar om, så gäller anonymitetsskyddet endast din rapportering, och du kommer att behöva ta ansvar för dina handlingar.

Om du upplever att du erhållit en repressalie eller bestraffning efter att du gjort din visselblåsarrapport, så ska du rapportera repressalien/bestraffningen till förbundssekreteraren som kommer att utreda händelsen.

Så gör du för att visselblåsa

För att kunna visselblåsa behöver du logga in som förtroendevald.

Opinion

Dags att visselblåsa?

Pågår det skumma grejer på ditt företag? Som övervakning i smyg, eller att man läcker personuppgifter? Då kan det vara dags att säga ifrån, att visselblåsa eller be facket om hjälp.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg