Chef – Frågor och svar om semester

Allt du som chef behöver tänka på inför semestertider för dina medarbetare.

Snart är det dags för både dig och dina medarbetare att ta semester - en viktig tid för återhämtning och att ägna tiden åt annat än jobb. Men vad gäller? Måste du ge dina medarbetare ledigt? Får du kontakta dem om det krisar? Vad behöver du som chef tänka på för att allt ska fungera under ledighet. 

7 vanliga frågor om dina medarbetares semester

 1. Har alla rätt till semester?

  Enligt semesterlagen har alla arbetstagare rätt till semester antingen man är timanställd eller VD på företaget.

  Semestern ska tas ut som ledighet året efter att den intjänats eftersom det är en skyddslag för att ge anställda semesterledighet. Men om den inte kan tas ut i ledighet för att man slutat anställning så ska den betalas ut som semesterersättning .

  Har ledigheten inte kunnat läggas ut på grund av långtidssjukskrivning eller föräldraledighet så har du rätt att spara så många semesterdagar så att du till kommande år har 20 betalda semesterdagar och resterande betalas ut som semesterersättning . Nyanställda som inte har hunnit tjäna in betald semester har rätt till semester utan lön första året, men måste inte ta ut den, utan kan välja att arbeta när de andra går på semester.

  Semesterår och intjänandeår

 2. Får en medarbetare ändra sin semester?

  Den semester som är beviljad är den som gäller och din medarbetare har inte rätt att flytta sina semesterdagar på egen hand. Men självklart kan du och din medarbetare alltid komma överens om att ändra ett uttag av semesterdagar. 

 3. Får en medarbetare avbryta sin semester vid sjukdom?

  Ja, din medarbetare har rätt att avbryta sin semester vid sjukdom. Semesterns huvudsakliga syfte är att ge en längre period av sammanhängande ledighet, koppla av från arbete och ägna dig åt annat.

  Om du själv blir sjuk, så kan du inte ägna semestern åt det du tänkt. Därför har du rätt att avbryta semestern, för att vid ett senare tillfälle ta ut de semesterdagar, som du varit sjuk. 

  Motsvarande gäller om barnen blir sjuka under semestern. Då går det att byta semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning.

  Du som chef har också rätt att be din medarbetare styrka sina skäl att avbryta semestern vid sjukdom. Enligt praxis krävs att skälen uppfyller villkoren för rätt till sjukpenning.

 4. Kan jag förvänta mig att en medarbetare svarar på e-post under sin semester?

  Semesterlagens syfte, med rätt till vila och återhämtning, innebär att den anställde inte har någon skyldighet att vara anträffbar på mobil eller mejl under semestern. 

  Syftet med semester är den anställde ska vara ledig för att kunna vila och återhämta sig. Du som chef ska organisera arbetet så, att den anställde har minst fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommarmånaderna, om ni inte kommer överens om annat*.

 5. Får jag som chef avbryta medarbetares semester?

  Om det finns tillräckligt tungt vägande skäl så finns möjlighet för dig som chef att beordra medarbetare att jobba och därmed avbryta din medarbetares semester. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med och att det därför är nödvändigt att medarbetaren går in och jobbar. Bedöms det i efterhand att det inte fanns tillräckligt tungt vägande skäl att avbryta medarbetarens semester, kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ut skadestånd. Gör gärna en bedömning tillsammans med en facklig representant på arbetsplatsen om du känner dig osäker.

  Har medarbetaren exempelvis bokat en resa just de här dagarna, eller behöver göra någon annan form av utlägg så är arbetsgivaren skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstått.

  Det står inget i lag eller avtal om att medarbetaren har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten vid avbruten semester. Men det finns inget som hindrar att du och din medarbetare kommer överens om en sådan kompensation. Det här också viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut istället.

 6. Hur mycket semester har medarbetarna rätt till?

  Hur många semesterdagar dina medarbetare har rätt till beror på lag,  kollektivavtal  och vad du och dina medarbetare har kommit överens om. Tänk på att man skiljer på rätten till ledighet och rätten till ersättning under ledigheten.

  Den svenska  semesterlagen  ger alla anställda rätt till fem veckors semester per  semesterår . Utöver det kan överenskommelser i kollektivavtalet och i enskilda anställningsavtal ge ytterligare semesterdagar. Av dessa har den anställde enligt semesterlagen rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni – augusti*.

  Räkna ut antal semesterdagar

 7. Hur långt i förväg måste medarbetaren få besked om semester?

  Senast två månader före semestern ska den anställde ha ett definitivt besked om vilka veckor man har semester. När semestern är utlagd kan du som chef inte dra in eller ändra den. Enligt semesterlagen har alla rätt till fem veckors semester och fyra av dessa veckor har man rätt att få sammanhängande under perioden juni-augusti*. Alla har rätt att spara fem semesterdagar från varje semesterår i högst fem år. Det är ditt ansvar som chef att organisera arbetet så att företaget inte bryter mot semesterlagen.

  Beslut och besked om semester

*Vissa undantag kan finnas reglerat i  kollektivavtal .

Planera för ledighet – både för dig och medarbetarna

Det ställs allt större krav på anställda att ta ansvar för att planera sitt arbete och se till att allt fungerar även när man är på semester. Samtidigt anställs det färre semestervikarier. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar och att lagar och avtal följs. Du och dina anställda ska med gott samvete kunna njuta av er intjänade semester.

Råd och stöd för dig som chef

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg