Förskottssemester

Om du är nyanställd och inte tjänat in betald semester, erbjuder vissa arbetsgivare förskottssemester. Då får du ordinarie lön under förskottssemestern, men samtidigt uppstår en skuld till arbetsgivaren.

Du har alltid rätt till semesterledighet, men din rätt till ersättning under ledigheten, så kallad semesterlön, är något som du måste tjäna in i förväg. Om du är nyanställd, är det högst troligt att du inte tjänat in semesterlön för alla de semesterdagar du har rätt att ta ut. Alla eller en del av dina semesterdagar kommer att vara obetalda.

Om du har betalda semesterdagar, så behåller du din månadslön precis som vanligt under semestern. Du får också ett extra semestertillägg för de semesterdagar du tar ut. Om du vill ta ut dina obetalda semesterdagar, kommer istället arbetsgivaren att göra ett avdrag från din månadslön för varje obetald semesterdag som du tar ut.

När du har arbetat ett helt intjänandeår (1 april - 31 mars), så har du tjänat in semesterlön för alla dina semesterdagar det kommande semesteråret. Nya semesterdagar fylls alltid på efter intjänandeårets slut, det vill säga den 1 april. Det kan förekomma andra datum för intjänandeår. Läs gärna mer information om semesterår och intjänandeår.

Vad erbjudande om förskottssemester innebär

Istället för att få avdrag när du tar ut obetalda semesterdagar, erbjuder vissa arbetsgivare så kallad förskottssemester. Det betyder att du får behålla din ordinarie lön under dessa dagar. Vanligtvis får du inget semestertillägg för dessa dagar. Förskottssemester är inget du kan kräva och det är heller inget du måste tacka ja till, om du inte vill. Om du tackar ja, behöver du och din arbetsgivare komma överens om antalet dagar. Det är sällan mer än antalet obetalda semesterdagar som du har rätt till. De överenskomna förskottssemesterdagarna är inget du kan spara.

Det finns ingen skyldighet för dig att vare sig ta ut obetald semester eller acceptera förskottssemester om du inte vill. När det gäller obetald semester har du dock en skyldighet att meddela arbetsgivaren hur många av dessa dagar du avser att ta ut under din semesterledighet.

Att ta ut förskottssemester medför en skuld 

Förskottssemester innebär att du inte får något löneavdrag om du tar ut dina obetalda semesterdagar. Istället uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det avdrag som din arbetsgivare skulle ha gjort om du tagit ut obetalda semesterdagar. Den skulden är du skyldig att betala igen, om du skulle säga upp dig själv. Just därför kan det vara bra att fundera en extra gång innan du tackar ja.

Skulden skrivs av efter fem år. Om du omfattas av kollektivavtal räknas de fem åren från din första anställningsdag. Annars räknas dem fem åren från det att du tagit ut förskottssemestern. Skulden kvarstår i sin helhet tills den skrivs av.

Avdrag görs inte om din anställning upphör på grund av arbetsbrist , sjukdom eller om arbetsgivaren grovt åsidosätter sina skyldigheter gentemot dig.

Skulden som du fått genom att ta ut förskottsemester redovisas ofta på lönespecifikationen antingen i form av antalet förskottssemesterdagar eller som den totala skulden i kronor. Om skulden är uttryckt i antalet dagar, så räknar du ut beloppet på samma sätt som du räknar ut avdraget för obetalda semesterdagar med den månadslön du hade när du tog ut förskottssemestern.

Återbetalning av skuld för förskottssemester

Om du säger upp dig innan skulden för förskottssemestern är avskriven, så måste hela skulden betalas tillbaka till din arbetsgivare. Normalt dras skulden (avräknas) från din slutlön. Observera dock att avräkning av förskottssemester endast får göras mot semesterersättningen och inte mot lön. Det är den faktiska skulden i kronor för förskottssemester som ska avräknas mot semesterersättningen, det vill säga det är inte en avräkning dag mot dag. Mer om semesterersättning.

Exempel på att ta ut förskottssemester

Om du har betalda (redan tjänat in ett visst antal) semesterdagar, så kommer dessa att läggas ut först när du tar ut din semester. Därefter fylls det på med förskottssemester. 

Exempel:

Anta att du börjar din anställning den 1 juni 2017 och du har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Din arbetsgivare följer semesterlagens regler om intjänandeår och semesterår.

Under det innevarande semesteråret (1 april 2017 – 31 mar 2018) har du då inga intjänade betalda semesterdagar, men har rätt till 25 obetalda semesterdagar.

I juli 2017 tar du ut fyra veckors semester (20 semesterdagar) och du och din arbetsgivare kommer överens om att du får förskottsemester. Detta innebär att du, när du tar ut dina obetalda semesterdagar, inte får något löneavdrag från din juli-lön. Du får dock inte något semestertillägg på dessa semesterdagar. Skulden som uppstår för din förskottssemester blir då:
20 semesterdagar x 4,6 % x aktuell månadslön.

Den 1 april 2018 börjar ett nytt semesterår. Då får du tillgång till 21 betalda semesterdagar och 4 obetalda semesterdagar. Antalet betalda semesterdagar som du får är proportionerade till antalet anställningsdagar (1 juni 2017 – 31 mars 2018) under det föregående semesteråret (1 april 2017 – 31 mars 2018). Du får ingen förskottsemester på de 4 obetalda semesterdagarna. Om du tar ut dessa så får du motsvarande avdrag på lönen. Mer om betalda och obetalda semesterdagar och hur många semesterdagar du har rätt till.

Den 1 april 2019 har du ett semesterår med fullt intjänande och har då rätt till 25 betalda semesterdagar.

Skulle du säga upp dig själv inom en femårsperiod från det att du tagit ut förskottssemestern, så blir du återbetalningsskyldig av den skuld som angetts ovan. Skulden avräknas mot semesterersättningen på din slutlön.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?