Förskottssemester

Om du är nyanställd och inte tjänat in betald semester, erbjuder vissa arbetsgivare förskottssemester. Då får du ordinarie lön under förskottssemestern, men samtidigt uppstår en skuld till arbetsgivaren.

Du har alltid rätt till semesterledighet, men din rätt till ersättning under ledigheten, så kallad semesterlön, är något som du måste tjäna in i förväg. Om du är nyanställd, är det högst troligt att du inte tjänat in semesterlön för alla de semesterdagar du har rätt att ta ut. Alla eller en del av dina semesterdagar kommer att vara obetalda.

Om du har betalda semesterdagar, så behåller du din månadslön precis som vanligt under semestern. Du får också ett extra semestertillägg för de semesterdagar du tar ut. Om du vill ta ut dina obetalda semesterdagar, kommer istället arbetsgivaren att göra ett avdrag från din månadslön för varje obetald semesterdag som du tar ut.

När du har arbetat ett helt intjänandeår (1 april - 31 mars), så har du tjänat in semesterlön för alla dina semesterdagar det kommande semesteråret. Nya semesterdagar fylls alltid på efter intjänandeårets slut, det vill säga den 1 april. Det kan förekomma andra datum för intjänandeår. Läs gärna mer information om semesterår och intjänandeår.

Vad erbjudande om förskottssemester innebär

Istället för att få avdrag när du tar ut obetalda semesterdagar, erbjuder vissa arbetsgivare så kallad förskottssemester. Det är inget du kan kräva och det är heller inget du måste tacka ja till, om du inte vill. Om du tackar ja, behöver du och din arbetsgivare komma överens om antalet dagar. Det är sällan mer än antalet obetalda semesterdagar som du har rätt till. De överenskomna förskottssemesterdagarna är inget du kan spara.

Det finns ingen skyldighet för dig att vare sig ta ut obetald semester eller acceptera förskottssemester om du inte vill. När det gäller obetald semester har du dock en skyldighet att meddela arbetsgivaren hur många av dessa dagar du avser att ta ut under din semesterledighet.

Att ta ut förskottssemester medför en skuld 

Förskottssemester innebär att du inte får något löneavdrag om du tar ut dina obetalda semesterdagar. Istället uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det avdrag som din arbetsgivare skulle ha gjort om du tagit ut obetalda semesterdagar. Den skulden är du skyldig att betala igen, om du skulle säga upp dig själv. Just därför kan det vara bra att fundera en extra gång innan du tackar ja.

Skulden skrivs av 5 år efter första anställningsdagen eller om din anställning upphör på grund av arbetsbrist, sjukdom eller om arbetsgivaren grovt åsidosätter sina skyldigheter gentemot dig. Skulden kvarstår i sin helhet tills den skrivs av.

Skulden som du fått genom att ta ut förskottsemester redovisas ofta på lönespecifikationen antingen i form av antalet förskottssemesterdagar eller som den totala skulden i kronor. Om skulden är uttryckt i antalet dagar, så räknar du ut beloppet på samma sätt som du räknar ut avdraget för obetalda semesterdagar med den månadslön du hade när du tog ut förskottssemestern.

Exempel på att ta ut förskottssemester

Om du har betalda (redan tjänat in ett visst antal) semesterdagar, så kommer dessa att läggas ut först när du tar ut din semester. Därefter fylls det på med förskottssemester. 

Exempel: Du har fyra intjänade betalda semesterdagar och har kommit överens med din arbetsgivare om att du har rätt till förskottssemester motsvarande 21 dagar. Du tar ut fyra veckors semester i juli. Då läggs dina fyra intjänade semesterdagar ut i början av semesterperioden. Därefter fyller man på med sexton dagar förskottssemester. Om du inte tar ut någon ytterligare semester, så kommer dina återstående fem outnyttjade förskottssemesterdagar inte att gå att spara. Din förskottssemesterskuld kommer enbart att baseras på de 16 dagar som du utnyttjat.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej