Regioner

Unionen har 18 regioner, från Norrbotten i norr till Sydväst i söder. Regionkontoren arbetar med förhandlingar, rådgivning och utbildningar för dig som medlem eller förtroendevald. Genom din region kan du också påverka vad Unionen ska tycka eller göra.

Få hjälp och svar på fackliga frågor

Om du har frågor kring vad som gäller i särskilda jobbsituationer eller kring ditt medlemskap, kontakta i första hand de förtroendevalda i fackklubben på din arbetsplats.

Kontakta en förtroendevald på din arbetsplats

Medlem? Då kan du efter inloggning se kontaktuppgifter till förtroendevalda på din arbetsplats.

Du kan också få facklig rådgivning genom att kontakta Unionens medlemsservice.

Juridiskt stöd eller rättshjälp
Unionen medlemservice

Unionens regionkontor hjälper till i ditt pågående ärende

Om du pratat med Unionens medlemsservice och det har skapats ett ärende, kommer någon av våra ombudsmän att kontakta dig. Har du frågor i ditt pågående ärende mejlar du till ditt regionkontor . För att underlätta i kontakten med en ombudsman behöver du ange ärendenummer, ditt namn och vilken eventuell arbetsplats det gäller.

Kontaktuppgifter till våra regionkontor

Sverigekarta över Unionens regioner

Det här är din region

Logga in som medlem för att ta reda på vilken region som du tillhör.

Är du förtroendevald? Möt andra med samma uppdrag

Du som är förtroendevald kan delta i utbildningar och kunskapsseminarier med erfarenhetsutbyten. Här har du ett gyllene tillfälle att diskutera och inspireras av andra i samma roll.

Kurser och aktiviteter 

Påverka Unionen

Distansarbete, vobb eller lön – vilka frågor är viktiga för dig i ditt arbetsliv? Som medlem eller förtroendevald kan du påverka vilka frågor Unionen ska driva – via din region . Om du eller din fackklubb kommit på något som skulle förbättra i arbetslivet kan ni skriva en motion . Den tas sedan upp på regionrådet (årsmötet) i din region .

Unionens demokrati

Regionens styrelse

Varje region i Unionen har en regionstyrelse. Det är förtroendevalda i Unionen som till vardags jobbar på arbetsplatser nära dig. Vilka personer som ska ingå i regionstyrelsen väljs demokratiskt på din regions regionråd ( årsmöte ).

Regionstyrelsen lyssnar på dig och opinionsbildar i frågor som är viktiga för Unionens medlemmar i din region . I regionstyrelsens uppdrag ingår bland annat:

  • Att vara den demokratiska länken till regionens medlemmar 

  • Att vara medlemmarnas röst i den demokratiska dialogen inom förbundet

  • Att vara regionens ansikte utåt och opinionsbilda om Unionens frågor gentemot beslutsfattare och makthavare i regionen

Mer om regionstyrelsens uppdrag

Kontakta regionstyrelsen på din ort

Att vara förtroendevald

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg