Hur många semesterdagar du har rätt till

De semesterdagar du har rätt till beror på semesterlagen, om det finns kollektivavtal eller inte och på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Räkna ut semesterdagar

Här kan du räkna ut hur många semesterdagar du kan ta ut. De kan vara betalda eller obetalda.

Räkna ut semesterlön

Här kan du räkna ut semestertillägget du får utöver din ordinarie månadslön i samband med att du tar ut semester.

Semesterlagen ger dig 25 semesterdagar per år

Semesterlagen ger dig rätt till 25 dagar semesterledighet per år oavsett din ålder eller anställningsform. I de flesta fall fylls dina semesterdagar på den 1 april varje år. Enligt lag räknas all semesterledighet i hela dagar, så det går inte att ha semester en halv dag.

Kollektivavtal kan ge dig fler semesterdagar

Det finns kollektivavtal som kan ge dig rätt till fler semesterdagar. Rätten är då ofta kopplad till ålder eller att du gjort en särskild överenskommelse om att förhandla bort övertidsersättningen mot högre lön och fler semesterdagar.

Du och din arbetsgivare kan också komma överens om fler semesterdagar utöver vad som är reglerat i lag och kollektivavtal .

Arbetar deltid eller oregelbundet

Har man deltidsarbete eller oregelbunden arbetstid är det vanligt att man inte alltid arbetar fem dagar i veckan, utan kanske endast tre eller fyra dagar. Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar lagens 25 dagar. Det betyder i praktiken att semesterledigheten måste räknas om för den som arbetar deltid eller oregelbundet.

Kortare anställning

Har du en kortare anställning som varar högst tre månader kan rätten till ledighet avtalas bort. Det betyder att du och din arbetsgivare kan komma överens om att du inte ska ta ut någon ledighet. Däremot går det inte att avtala bort rätten till semesterersättning . Denna får inte anses ingå i lönen, utan ska beräknas och redovisas separat på ett tydligt sätt.

Betald och obetald semester

Tänk på att man skiljer på rätten att få vara ledig och rätten att få ersättning under semesterledigheten ( semesterlön ). I lagen finns regler om hur många dagar du har rätt att vara ledig. Sedan finns det regler om hur många av dessa dagar du har rätt till ersättning under ledigheten. Rätten till ersättning är kopplat till regler om intjänande. Du tjänar in semesterlön (rätten till ersättning när du är semesterledig) under intjänandeåret, medan du tar ut semesterledigheten under semesteråret. Det innebär att om du varit anställd ett helt intjänandeår har du rätt till 25 betalda semesterdagar under semesteråret.

Om du däremot varit anställd bara under delar av intjänandeåret, kan det vara så att du inte fullt ut har tjänat in rätten till betald semester. Är du till exempel nyanställd och kanske inte hunnit tjäna in rätt till betald semester, har du ändå rätt till ledigheten, så kallad obetald semester.

Observera att din rätt till betalda semesterdagar kan påverkas av om du haft perioder av frånvaro som inte är semesterlönegrundande. Den kan också påverkas om din arbetsgivare har andra regler för semester än vad som är angivet i lag och kollektivavtal . Om det skulle vara så, rekommenderar vi att du tar kontakt med Unionen om du vill ha hjälp med att räkna ut dina betalda semesterdagar.

Första anställningsåret

Du har som anställd rätt till semesterledighet redan det första anställningsåret. Normalt har du rätt till 25 dagars ledighet. Observera dock att du första anställningsåret oftast inte har tjänat in ersättning ( semesterlön ) för alla dina semesterdagar. En stor del av dina semesterdagar kommer troligtvis vara obetalda.

Om du nyanställs mellan 1 april och 31 augusti, så har du rätt till 25 obetalda semesterdagar innevarande semesterår .

Om du nyanställs mellan 1 september och 31 mars så har du rätt till 5 obetalda semesterdagar under den tid som återstår av semesteråret, det vill säga till och med 31 mars.

Nästföljande semesterår , som inleds 1 april, kommer du att få 25 nya semesterdagar som är helt eller delvis är betalda beroende på hur många dagar du varit anställd under intjänandeåret.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg