Semesterår och intjänandeår

Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du året innan du tar ut semester.

Räkna ut semesterdagar

Här kan du räkna ut hur många semesterdagar du kan ta ut. De kan vara betalda eller obetalda.

Rätten till semesterlön måste du först tjäna in

För att få semesterlön när du har semester, måste du först tjäna in betalda semesterdagar. Dina intjänade dagar baseras huvudsakligen på din anställningstid året innan du tar ut semester.

Enligt semesterlagen är semesterår perioden 1 april ett år till 31 mars påföljande år. Motsvarande period närmast före semesteråret innan kallas intjänandeår . Du tjänar in semesterlön (rätten till ersättning när du är semesterledig) under intjänandeåret, medan du tar ut semesterledigheten under semesteråret.

Tjäna in semester ett år och ta ut semestern nästa år

Här följer en beskrivning av hur det fungerar  semesterår för semesterår. Det finns också en illustration som förklarar hur semesterår och intjänandeår hänger ihop och påverkar antal betalda semesterdagar (pdf).

Semesterår 1 (= intjänandeår för semesterår 2)

Eftersom du måste tjäna in din rätt till betald semester i förväg, kommer du under ditt första anställningsår ha tillgång till få, om ens några, betalda semesterdagar. Börjar du till exempel din anställning den 1 juni, kommer du inte att ha några betalda semesterdagar alls, men du kommer att ha tillgång till 25 obetalda semesterdagar.

Semesterår 2  (= intjänandeår för semesterår 3)

Din rätt till betalda semesterdagar under semesterår 2 baseras på hur du varit anställd under semesterår 1. Om du anställdes den 1 juni semesterår 1, kommer dina intjänade dagar att baseras på perioden 1 juni - 31 mars. De räknas ut i förhållande till om du varit anställd hela semesteråret, det vill säga 1 april - 31 mars. I detta fall innebär det att du har 21 betalda semesterdagar och 4 obetalda semesterdagar att ta ut. Dessa semesterdagar får du tillgång till från och med den 1 april, det vill säga i början av semesterår 2.

Semesterår 3  (= intjänandeår för semesterår 4, och så vidare)

Eftersom du har varit anställd under hela semesterår 2, kommer alla dina semesterdagar under semesterår 3 att vara betalda. Den 1 april får du tillgång till 25 betalda semesterdagar.

Avvikelser från semesterlagen

Om Unionen har en klubb på företaget, kan klubben och arbetsgivaren komma överens om en annan period för semesterår och intjänandeår än det lagstadgade.

Den vanligaste överenskomna avvikelsen från lagen är att man låter semesteråret infalla mellan den 1 januari till den 31 december, det vill säga att det löper parallellt med kalenderåret och/eller att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret.

Det senare fallet innebär att du inte behöver tjäna in din semesterlön i förväg utan du tjänar in den samma semesterår som du tar ut den.

Det går att som enskild tjänsteman teckna avtal med sin arbetsgivare om förskjutning av semesterår och eller intjänandeår , så länge det inte innebär en försämring gentemot lag eller kollektivavtal .

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg