Semesterår och intjänandeår

För att få betald semester måste du ha tjänat in den. Det gör du vanligtvis året innan du tar ut din semester. Enligt semesterlagen är semesteråret inte detsamma som kalenderåret utan semesteråret börjar istället den 1 april.

Tjäna in semester ena året och ta ut den året därpå

För att få betald semester, det vill säga semesterlön , måste du först tjäna in den. Enligt semesterlagen börjar det så kallade semesteråret den 1 april och sträcker sig till och med den 31 mars året efter. Dina intjänade semesterdagar baseras på din anställningstid året innan du tar ut din semester. Det året kallas därför intjänandeåret.

Har du varit anställd i minst två år på din arbetsplats så har du troligen tjänat in betald semester fullt ut och behöver inte fundera på hur många betalda semesterdagar som du har tjänat in under intjänandeåret. Om du har varit frånvarande under delar av intjänandeåret tjänar du inte in semester för de dagarna, om frånvaron inte är så kallad semesterlönegrundande.

Exempel på hur du tjänar in semester dina tre första år som anställd

Ditt första semesterår

Under ditt första anställningsår kommer du ha tillgång till noll eller få betalda semesterdagar (bortsett från eventuell förskottssemester). Börjar du till exempel din anställning den 1 juni, kommer du inte att ha några intjänade semesterdagar alls (men du har rätt till obetalda semesterdagar för att kunna vara ledig). Under det här året tjänar du in semesterdagar inför nästa semesterår .

Ditt andra semesterår

Antalet betalda semesterdagar som du har rätt till under ditt andra semesterår beror på hur många dagar du var anställd under föregående år, det vill säga under intjänandeåret. Om du anställdes den 1 juni föregående år, kommer dina intjänade dagar att baseras på hur många anställningsdagar du hade under perioden 1 juni - 31 mars. I det här fallet innebär det att du har tjänat in 21 betalda semesterdagar. De betalda semesterdagarna får du tillgång till från och med den 1 april under semesterår 2.

Ditt tredje semesterår och framåt

Eftersom du har varit anställd under hela föregående intjänandeåret kommer alla dina semesterdagar under  semesterår  3 att vara betalda. Den 1 april får du tillgång till dina betalda semesterdagar.

Semesterår och intjänandeår - så funkar det och så hänger det ihop

Kan finnas överenskommelse om andra regler

Om Unionen har en  klubb  på arbetsplatsen så kan klubben och arbetsgivaren komma överens om en annan period för  semesterår  och  intjänandeår  än det som står i semesterlagen . Du kan också teckna ett enskilt avtal med din arbetsgivare om förskjutning av  semesterår  och/eller  intjänandeår , så länge det inte innebär en försämring i jämförelse med reglerna i lagen eller kollektivavtalet.

Den överenskommelsen som är mest vanlig att göra är att låta semesteråret löpa parallellt med kalenderåret istället, det vill säga 1 januari till 31 december.

En annan överenskommelse kan vara att intjänandeåret är detsamma som semesteråret. Det kallas sammanfallande intjänandeår och semesterår .

Sammanfallande intjänandeår och semesterår

Om en arbetsplats använder sammanfallande intjänandeår och semesterår , istället för semesterlagens regler, så tjänar du in din semesterlön samma år som du kan ta ut betalda semesterdagar.

Semesterlönen blir som ett förskott du betalar av
Om intjänandeåret och semesteråret sammanfaller ska de betalda semesterdagarna, som du får samtidigt som semesteråret börjar, ses som ett förskott.

Du betalar av de semesterdagarna successivt genom att tjäna in betalda semesterdagar vart efter din anställning pågår under semesteråret. Om du är anställd under hela semesteråret så tjänar du in samtliga semesterdagar som du fått i början av semesteråret. Om du är anställd under delar av semesteråret får du betalda semesterdagar i proportion till antalet anställningsdagar som återstår av semesteråret. Nästa  semesterår  har du sedan rätt till full betald semester, under samma villkor som alla andra anställda. 

Sammanfallande intjänandeår och semesterår utesluter inte att du som är nyanställd också kan ta del av eventuellt erbjudande om förskottssemester.

Kan uppstå en skuld till arbetsgivaren om du säger upp dig
Om du säger upp dig själv och har sammanfallande semesterår och intjänandeår kan arbetsgivaren i vissa fall ha rätt att kräva återbetalning för den semestern om du har tagit ut mer semester än vad du har tjänat in under året. Men om du till exempel blir uppsagd på grund av  arbetsbrist har arbetsgivaren inte rätt att kräva återbetalning för semestern som du hunnit ta ut men inte tjänat in.

Vad som gäller beror på reglerna i eventuellt  kollektivavtal  eller på om något annat har överenskommits. Om det finns  kollektivavtal  så är det vanligt att avräkningen av en sådan skuld görs mot  semesterersättning  och/eller lön. Du behöver ta reda på vad som gäller för dig. I Unionens kollektivavtal finns det regler för hur avräkningen får göras.

Ditt kollektivavtal

Logga in för att se vad som står i ditt kollektivavtal.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg