Lönefordran – när du inte har fått din lön

En lönefordran är din rätt att få ut din lön och andra ersättningar på det datum som du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Har du inte fått din lön eller andra ersättningar i tid?

Om nuvarande eller tidigare arbetsgivare inte har betalat ut din lön i tid kan vi hjälpa dig med din lönefordran. Du bör agera omgående och kontakta klubben eller arbetsplatsombud med förhandlingsmandat (APO-F) på din arbetsplats. Om arbetsplatsen saknar klubb eller APO-F ska du kontakta Unionen direkt.

Andra ersättningar

Om du inte har fått någon av ersättningarna som är listade här nedanför i tid så är det bra om du börjar med att se om du kan hitta en förklaring till det. Välj det alternativ som stämmer överens med din fråga.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg