Semester vid deltid

Om du arbetar deltid påverkas dina semesterdagar av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt. Din semesterledighet ska motsvara lagens 25 dagar.

Semesterlagens 25 dagar gäller även vid deltid 

Även anställda som har deltidsarbete eller oregelbundna arbetstider har rätt till en semesterledighet som motsvarar semesterlagens 25 dagar. 

Arbetar du deltid, till exempel 80 procent, men fördelat över 5 dagar per vecka, så påverkas inte antalet semesterdagar som du har rätt till (vanligen 25 dagar).   

Arbetar man deltid eller oregelbundet är det vanligt att man inte alltid arbetar fem dagar i veckan, utan kanske endast tre eller fyra dagar. För den som inte arbetar regelbundet fem dagar per vecka måste semesterledigheten räknas om för att stämma med lagens 25 dagar.

Antal semesterdagar räknas om utifrån antal arbetsdagar per vecka

Om du förlägger din deltid så att du till exempel arbetar full tid fyra dagar i veckan och är ledig den femte, eller arbetar full tid tre dagar den ena veckan och fem dagar den andra, påverkas antalet semesterdagar du har rätt till.

Om man bara räknar dina faktiska arbetsdagar som semesterdagar skulle du, som till exempel arbetar tre dagar i veckan, få en semesterledighet på cirka 8 veckor, vilket inte stämmer med semesterlagen. Därför räknas semesterledigheten om för dig som inte arbetar regelbundet fem dagar per vecka.

Räkna fram antalet semesterdagar när du arbetar oregelbundet eller deltid

En vanlig metod för de som arbetar oregelbundet eller deltid, det vill säga färre än i genomsnitt fem arbetsdagar per vecka, är att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester. Metoden kallas "begränsade nettometoden".

Enligt den metoden räknar man fram antalet nettosemesterdagar. Det är antalet dagar som du kan använda för din semester. Beräkningen görs så här:

antal arbetsdagar per vecka gånger antal semesterdagar delat med 5

= antal nettosemesterdagar

Ojämnt tal avrundas uppåt till närmast högre dagantal. Antalet semesterdagar kallas i det här sammanhanget bruttosemesterdagar.

Exempel på förläggning av deltid och antal nettosemesterdagar:

Din deltid är förlagd till i genomsnitt

följande antal arbetsdagar per vecka

Antal nettosemesterdagar

(vid 25 dagars bruttosemester)

4 20
3,5 18
3 15
2,5 13
2 10

När antalet nettosemesterdagar beräknas så räknas alla dagar som du arbetar i veckan som en hel dag, oavsett om du arbetar hel dag eller del av dag. Exempel-vis om du jobbar hela dagar på måndag och tisdag, deltid på onsdag och torsdag och sen är ledig på fredag så beräknas nettosemesterdagarna på att du jobbar fyra dagar i veckan. 

Nettometoden gäller enbart hur antalet nettosemesterdagar beräknas och läggs ut. När det gäller exempelvis beräkningen av antalet betalda semesterdagar, antalet semesterdagar som får sparas, semesterlönen, semestertilläggen och semesterersättningen är det alltid bruttosemesterdagarna som ska ligga till grund för beräkningen.

Exempel på beräkning av semesterdagar om du arbetar olika antal dagar per vecka

Antagande: Du arbetar intermittent deltid, det vill säga oregelbundet på ett schema som omfattar 3 veckor. Den första arbetsveckan arbetar du 4 dagar, den andra 3 och den sista 3,5. En halv arbetsdag ska i det här sammanhanget räknas som hel, vilket medför att antalet arbetsdagar den tredje veckan blir 4. Den genomsnittliga veckoarbetstiden blir (4 + 3 + 4) / 3 = 3,67 dagar.

Du kan inte använda tabellen i det här exemplet, utan får i stället använda formeln (3,67 / 5) x 25 = 18,35 vilket då ska höjas till 19 nettosemesterdagar.

Hur du kan ta ut semesterdagar när du arbetar oregelbundet eller deltid

Nettosemesterdagarna är de dagar som du kan använda vid förläggning av din semester. De ska enbart läggas ut på de dagar som skulle varit arbetsdagar. När nettosemesterdagarna läggs ut går det åt en hel semesterdag även för dagar då du bara skulle ha arbetat en del av dagen.

Deltidssjukskrivning och semester

När du är deltidssjukskriven har du fortfarande rätt att ta ut semesterdagar. Då semesterlönen grundar sig på lön som redan är intjänad föregående år så påverkas inte utbetalningarna av sjukpenningen. Tänk på att det alltid går åt en hel semesterdag oavsett om du annars skulle vara sjukskriven på exempelvis 50 procent och enbart arbeta halva dagar.

Deltidsföräldraledighet och semester

När du är deltidsföräldraledig har du fortfarande rätt att ta ut semesterdagar. Värdet på semesterlönen (och semestertillägget) grundar sig på hur du tjänade in semestern under intjänandeåret.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg