Rätt att spara semester

Du har rätt att spara en del av din betalda semester för att kunna ta ut den senare. Reglerna kan vara lite olika i semesterlagen och i kollektivavtal.

Hur du kan spara semesterdagar

Semesterlagen ger en möjlighet för dig som arbetstagare att spara en viss del av din semesterledighet. I 18 § semesterlagen slås det fast att rätten att spara semesterledighet inträder först när arbetstagaren har tjänat in mer än 20 betalda semesterdagar. Det är de överskjutande betalda dagarna som får sparas.

Fyra veckors semester är den årliga minimistandard som arbetstagaren anses behöva för vila och rekreation. Om inte möjligheten att spara semester var begränsad skulle denna standard kunna urholkas. Dessutom överensstämmer detta med EU:s arbetstidsdirektiv.

Lagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år. Den semesterledighet som kan sparas med stöd av 18 § semesterlagen är överskjutande dagar utöver de 20 som årligen ska förläggas. Har du 25 semesterdagar innebär det att du kan spara fem semesterdagar per semesterår , det vill säga en vecka. Du får välja hur många av dessa dagar du vill spara - en eller flera dagar. Observera att det endast är semesterdagar med lön som får sparas.

Omfattas du av kollektivavtal och har fler än 25 semesterdagar per år finns det särskilda regler för sparade semesterdagar. 

Hur du kan ta ut sparade semesterdagar

Syftet med att kunna spara semesterdagar till ett annat år är att, vid det tillfälle då de sparade dagarna tas ut, kunna få en längre sammanhängande semesterledighet. Du kan också ta ut enskilda sparade dagar vid separata tillfällen. När du tar ut sparade semesterdagar, måste du först ha tagit ut årets semesterdagar. De sparade dagarna tas ut i den ordning de tjänats in, det vill säga de äldsta först.

Om du tar ut mer än 4 sparade semesterdagar ska de tas ut i samband med huvudsemestern, om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat.

Har du sparade semesterdagar som hunnit bli 5 år gamla är det arbetsgivarens skyldighet att se till att du tar ut dessa dagar som ledighet senast det femte året.

Sparade semesterdagar är först och främst avsedda att tas ut i ledighet. Du har ingen rätt att kräva att få dessa sparade dagar omvandlade till pengar. På samma sätt kan arbetsgivaren inte ensidigt bestämma att betala ut semesterersättning till dig istället för att låta dig ta semester.

Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska spara dessa dagar ytterligare ett år och istället ta ut dem som ledighet under år 6, så är det tillåtet. Det är också möjligt för er att komma överens om att arbetsgivaren ska ge dig semesterersättning istället för ledighet, men i bägge fallen förutsätter det att ni kommer överens. Annars måste semesterdagarna läggas ut som ledighet år 5.

Semesterlön för sparad semester

Tidigare fanns en särskild beräkningsgrund för hur man beräknar semesterlön för sparad semester. Den har slopats och semesterlönen för sparad semester räknas ut på samma sätt som vanlig semesterlön .

Det kan innebära att även om dina sparade semesterdagar är intjänade när du arbetade heltid, kommer de att betalas ut till en lägre semesterlön om du arbetar deltid, när du tar ut dagarna. Även det motsatta är möjligt.

Meddela arbetsgivaren dina önskemål i förväg

Du måste tala om för din arbetsgivare att du vill spara semester och hur många dagar du vill spara. Det gör du lämpligen i samband med att du begär huvudsemestern. Du behöver dock inte meddela din arbetsgivare förrän du fått besked om hur många betalda semesterdagar du har rätt till.

När du vill ta ut den sparade semestern vid ett annat tillfälle än vid huvudsemestern, måste du meddela din arbetsgivare senast 2 månader i förväg.

Om du har kollektivavtal och fler än 25 semesterdagar

Omfattas du av kollektivavtal och har fler än 25 semesterdagar per år gäller särskilda regler som ersätter eller kompletterar lagens regler gällande sparad semester.

Du och arbetsgivaren kan komma överens om att spara även de överskjutande dagarna. Enligt kollektivavtalet ska sparade dagar tas ut i den ordning de sparats. Har dagar sparats både enligt lag och kollektivavtal under ett och samma år, ska de "lagsparade" dagarna tas ut före de "avtalssparade".

Exempel

Har du exempelvis 28 semesterdagar kan du utöver de ”lagsparade” fem dagarna, komma överens om att ”avtalsspara” ytterligare tre dagar. Du kan behöva komma överens med din arbetsgivare om vilket semesterår de ”avtalssparade” semesterdagarna ska tas ut och när de ska förläggas.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg