Beslut och besked om semester

Beslut om när du ska få din semester ska ske i samråd med dig. Arbetsgivaren ska lämna besked om beviljad semester senast två månader innan ledigheten.

Så beslutas din semester

Du ska ha möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om din semester. Om Unionen har en klubb på företaget kan det även förhandlas via klubben. Går det inte att komma överens om när semestern ska förläggas, bestämmer din arbetsgivare över förläggningen. 

Arbetsgivaren har en skyldighet att förlägga och bevilja en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor (den så kallade huvudsemestern) under perioden juni - augusti. Det kan före komma avvikelser från detta i kollektivavtal . För att du ska ha rätt till semesterlön under ledigheten krävs dessutom att du tjänat in betald semester.

Förläggning av din semester

Det finns inget som hindrar att du lägger alla fem semesterveckorna i en följd på sommaren. Det är helt upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om. Ni kan också komma överens om att förlägga huvudsemestern eller delar av den under en annan period än under juni - augusti.

Tanken är att du och din arbetsgivare ska komma överens om när din huvudsemester ska förläggas. Går det inte att komma överens, så är det din arbetsgivare som bestämmer över förläggningen. Detsamma gäller de sparade semesterdagar som hunnit bli 5 år gamla. Det är arbetsgivarens skyldighet är att se till att du tar ut dessa dagar som ledighet senast det femte året.

När en överenskommelse kring semesterns förläggning träffats, det vill säga semestern är beviljad och utlagd, kan varken du som anställd eller din arbetsgivare ensidigt ändra på detta. För att utlagd och beviljad semester ska kunna ändras krävs att båda parterna är överens om detta.

Semester när arbetsplatsen stänger

Om arbetsgivaren stänger arbetsplatsen, till exempel över jul och nyår, kan du som anställd aldrig bli tvingad att ta ut obetald eller sedan tidigare sparad semester. Däremot kan arbetsgivaren lägga ut innestående betald semester om du har sådan kvar och inte begärt att få spara den. Finns det ingen betald semester att lägga ut, så är arbetsgivaren skyldig att förse dig med arbete. I annat fall får arbetsgivaren bevilja dig permission (betald ledighet).

Då ska du senast få besked om semestern

Du har rätt att senast två månader före få besked om semestern beviljas. Det gäller både huvudsemester och annan semester, som till exempel den femte semesterveckan eller enstaka semesterdagar.

Bara om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren ge besked senare än två månader före ledighetens början, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.

Om du vill ta ut kortare ledighet, exempelvis enstaka semesterdagar, inom en snar framtid får du prata med din arbetsgivare och komma överens om det. I dessa fall går det inte att tillämpa lagens regler om besked två månader innan ledighetens början. Däremot så gäller att denna ledighet inte kan ändras ensidigt av dig eller av arbetsgivaren efter att ni kommit överens.

Om du inte får besked om din semester

Om du inte fått besked om din semester, kontakta din arbetsgivare för att reda ut orsaken och be om besked. Om du trots det inte får något, kontakta din lokala klubb eller Unionen.

Info icon Shape info icon

Kan finnas undantag för apotek och flyg
Om du exempelvis omfattas av apoteksavtalet har du rätt till tre sammanhängande semesterveckor under perioden juni-augusti. I avtalet står att även den fjärde veckan bör läggas ut mellan juni-augusti. Fyra veckor ska läggas ut under perioden maj-september. Det kan även finnas vissa undantag för sammanhängande semester i kollektivavtal i flygbranschen.

Allt du behöver veta om semester

Dags att koppla bort jobbet och ladda batterierna? Om du har frågor och funderingar om semester har du kommit rätt. Här hittar du tips, råd, stöd och kan räkna ut både semesterlön och semesterdagar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg