Semester vid kortare anställningar

För korta visstidsanställningar gäller i princip samma semesterregler som för alla andra anställningar.

Anställning i högst tre månader

Huvudregeln är att du som har en kortare anställning har rätt till samma semesterförmåner som andra anställda. Om du har en anställning som ska pågå i högst 3 månader utan att förlängas därefter, kan du och arbetsgivaren komma överens om att någon semesterledighet inte ska läggas ut. Din semesterförmån består då av att du har rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med din månadslön.

Visstidsanställning längre än tre månader

Vid visstidsanställningar som varar längre än 3 månader får man inte träffa avtal som begränsar rätten till semesterledighet eller semesterlön . Det betyder att om du har en anställning som varar längre än tre månader, så har du rätt till semesterlön och ska inte ha semesterersättning medräknad i lönen varje månad.

Flera korta visstidsanställningar efter varandra

Om du har flera tidsbegränsade anställningar (korta visstidsanställningar) som följer direkt efter varandra hos samma arbetsgivare, så ska du kunna räkna sådana rullande tidsbegränsade anställningar som en sammanhängande anställning, när det gäller semester. Det innebära att du, som under längre perioder har tidsbegränsade anställningar, kan tjäna in semester och få den utlagd på samma sätt som tillsvidareanställda.

En förutsättning för detta är att dina anställningar löper i nära anslutning till varandra. Anställningar med högst ett par veckors mellanrum kan ses som i nära anslutning till varandra. Det är du som arbetstagare som avgör hur du vill ha det och du måste själv begära att intjänade semesterförmåner ska överföras till den nya anställningen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg