Försäkringar som ingår i medlemsavgiften för Unionen

I medlemsavgiften för Unionen ingår inkomstförsäkring och livförsäkring om du blir arbetslös. Som medlem kan du även teckna andra förmånliga försäkringar.

De här försäkringarna omfattas du av genom att du betalar medlemsavgiften

Inkomstförsäkring (exklusive tilläggsförsäkring)

Efter ett års medlemskap är din inkomst försäkrad genom Unionens inkomstförsäkring. Det innebär att du, under förutsättning att du uppfyller övriga villkor, kan få en del av ditt inkomstbortfall täckt av försäkringen. För att få ersättning krävs ett års medlemskap även i en a-kassa.

Inkomstförsäkringen kan du komplettera med en tilläggsförsäkring för fler ersättningsdagar och högre inkomst. Allt om Unionens inkomstförsäkring.

Livförsäkring för arbetslösa

I medlemskapet i Unionen ingår en kostnadsfri livförsäkring vid arbetslöshet. Den innebär att arbetslösa medlemmar som har anmält sin arbetslöshet till Unionen och inte längre omfattas av efterskyddet i tjänstegrupplivförsäkringen TGL, eller aldrig omfattats av någon, får ett skydd som motsvarar TGL. Läs mer om kostnadsfri livförsäkring för arbetslösa

Du kan teckna frivilliga försäkringar med kostnad utöver medlemsavgiften

Du kan också utnyttja Unionens medlemsförmåner och frivilligt teckna ytterligare försäkringar till en kostnad utöver medlemsavgiften. Läs mer på sidan försäkringar som du kan teckna förmånligt som medlem. De försäkringarna kan gälla

  • tillägg till inkomstförsäkringen,
  • personförsäkringar ( familjeskydd , sjukvård, barnförsäkring)
  • sakförsäkringar (hem, villa, fordon)

Tilläggsförsäkring till Unionens inkomstförsäkring

Unionens inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap under förutsättning att du också är medlem i en a-kassa. Vill du känna dig extra trygg kan du som tjänar över 27 500 kr/mån teckna vår tilläggsförsäkring som ger dig 50 extra ersättningsdagar och möjlighet att försäkra löner ända upp till 150 000 kr/mån. Här kan du teckna tilläggsförsäkringen.

Personförsäkringar via Bliwa för nya medlemmar i Unionen

Som ny yrkesverksam medlem (anställd eller egenföretagare) ansluts du kostnadsfritt till Unionens personförsäkringar via Bliwa om du är fullt arbetsför och uppfyller anslutningsvillkoren. Anslutningen sker månaden efter du har blivit medlem eller samma månad om du väljer en framtida start på ditt medlemskap.

I tre månader är de här försäkringarna kostnadsfria och innefattar livförsäkring, olycksfallsförsäkring, diagnosförsäkring, sjukförsäkring och sjukkapital. Därefter väljer du själv om du vill fortsätta vara försäkrad och får då ett förmånligt medlemspris. 

Personförsäkringar för nya medlemmar

Du kan justera dina personförsäkringar hos Bliwa efter ditt behov genom att höja och sänka utbetalningsbelopp och ta bort eller lägga till de frivilliga försäkringarna barnförsäkring, familjeskydd och vårdförsäkring. Läs mer hos Bliwa. 

Förmånliga försäkringar för yrkesverksamma medlemmar, egenföretagare, studenter och pensionärer

Genom samarbete med Bliwa, If och Folksam erbjuder Unionen möjlighet för sina medlemmar att själva teckna försäkringar till förmånliga priser. Läs mer om försäkringar som kan gälla dig:

Premiebefrielse för arbetslösa medlemmar

Vid arbetslöshet ingår premiebefrielse för Bliwas personförsäkringar och Ifs hem- och bilförsäkring. Om du blir långtidsarbetslös, så behöver du inte fortsätta betala premien men du fortsätter att omfattas av försäkringen. Läs mer hos Bliwa och If.

Ditt kollektivavtal ger dig också försäkringar

På sidan Försäkringar för dig med kollektivavtal hittar du en översikt över försäkringar för dig som har en arbetsgivare med kollektivavtal .

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg