Stress på jobbet

Stress kan du uppleva när det är för tuffa krav på jobbet jämfört med dina mänskliga behov. Den kan leda till ohälsa och konsekvenser för verksamheten.

Stressad? Svårt att få ihop livspusslet? Försök att sträva efter balans mellan arbete, fritid och vila. Upplever du svår och långvarig stress på grund av arbetet – prata med din chef. Kanske kan ni på ett enkelt sätt minska din stress genom att se över dina arbetsuppgifter.

Din chef ska regelbundet undersöka förhållandena och bedöma riskerna för ohälsa. Chefen ska fånga upp signaler om ohälsa. Du har också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön. Läs gärna mer om arbetsanpassning och rehabilitering. Om du arbetar på en större arbetsplats har du även hjälp av ditt arbetsmiljöombud (skyddsombud) och din klubb. Du kan också kontakta Unionen för stöd och rådgivning.

Det finns flera riskfaktorer för hur arbetsrelaterad stress kan börja, där otydlighet i kombination med hög arbetsbelastning samt problem som rör den psykosociala arbetsmiljön, det sociala samspelet på arbetsplatsen, är de vanligaste. Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Stress och andra psykosociala frågor behöver hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga undersökas - åtgärdas - följas upp. Angreppssättet kan bli något annorlunda än vid traditionella fysiska skyddsronder. Det finns redskap (enkäter, broschyrer, checklistor) exempelvis hos Prevent speciellt utarbetade för den psykiska arbetsbelastningen.

Tidiga varningssignaler på stress

 • Magbesvär, huvudvärk och yrsel
 • Muskelspänningar i nacke, axlar, käkar
 • Tryck över bröstet, hjärtklappning
 • Infektionskänslighet
 • Trötthet, utmattning, irritation
 • Sömnstörningar, svårt att somna eller vaknar tidigt
 • Koncentrations- och minnesproblem
 • Oro, rastlöshet, nedstämdhet
 • Minskat intresse, likgiltighet, oföretagsamhet

Varningssignaler i organisationen

 • Irriterad stämning, allmänt missnöje, konflikter
 • Ilska och sorg
 • Letande efter syndabockar
 • Brist på initiativ och negativ inställning till arbetsgivaren
 • Mobbing, diskriminering och trakasserier
 • Chanstagning som kan leda till olyckor
 • Missbruk av alkohol, läkemedel och droger

Psykosociala frågor som stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Stress och andra arbetsmiljöfrågor hanteras enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Läs mer på sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete.

TCO har givit ut den vägledande skriften Vägen till en god arbetsmiljö som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Så hjälper du en stressad kollega

Säkert har du kollegor och vänner som drabbats av jobbstressen och kanske till och med tvingats sjukskriva sig. Istället för att fråga hur hen mår och hur vi kan hjälpa väljer vi ibland, av rädsla för att såra, att inte lyfta det vi ser och hör som gör oss oroliga. Caroline Wiklund, coach och stresspedagog, berättar

Föreläsning: Stressen i våra liv – vän eller fiende?

Lyssna till en föreläsning som ger dig verktyg för att hjälpa ditt stressystem att vila, skapa förutsättningar för att minska stressen, öka din energi och skapa balans och hållbarhet.

Föreläsning: Stressen i våra liv – vän eller fiende? | Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg