Stress på jobbet

Stress kan du uppleva när det är för tuffa krav på jobbet jämfört med dina mänskliga behov. Den kan leda till ohälsa och konsekvenser för verksamheten.

Stressad? Svårt att få ihop livspusslet? Försök att sträva efter balans mellan arbete, fritid och vila. Upplever du svår och långvarig stress på grund av arbetet – prata med din chef. Kanske kan ni på ett enkelt sätt minska din stress genom att se över dina arbetsuppgifter.

Din chef ska regelbundet undersöka förhållandena och bedöma riskerna för ohälsa. Chefen ska fånga upp signaler om ohälsa. Du har också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön. Läs gärna mer om arbetsanpassning och rehabilitering. Om du arbetar på en större arbetsplats har du även hjälp av ditt arbetsmiljöombud (skyddsombud) och din klubb. Du kan också kontakta Unionen för stöd och rådgivning.

Stress och andra psykosociala frågor behöver hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga undersökas - åtgärdas - följas upp. Angreppssättet kan bli något annorlunda än vid traditionella fysiska skyddsronder. Det finns redskap (enkäter, broschyrer, checklistor) exempelvis hos Prevent speciellt utarbetade för den psykiska arbetsbelastningen.

Tidiga varningssignaler på stress

 • Magbesvär, huvudvärk och yrsel
 • Muskelspänningar i nacke, axlar, käkar
 • Tryck över bröstet, hjärtklappning
 • Infektionskänslighet
 • Trötthet, utmattning, irritation
 • Sömnstörningar, svårt att somna eller vaknar tidigt
 • Koncentrations- och minnesproblem
 • Oro, rastlöshet, nedstämdhet
 • Minskat intresse, likgiltighet, oföretagsamhet

Varningssignaler i organisationen

 • Irriterad stämning, allmänt missnöje, konflikter
 • Ilska och sorg
 • Letande efter syndabockar
 • Brist på initiativ och negativ inställning till arbetsgivaren
 • Mobbing, diskriminering och trakasserier
 • Chanstagning som kan leda till olyckor
 • Missbruk av alkohol, läkemedel och droger

Psykosociala frågor som stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Stress och andra arbetsmiljöfrågor hanteras enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Läs mer på sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete.

TCO har givit ut den vägledande skriften Vägen till en god arbetsmiljö som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg