Stress på jobbet

Stress kan du uppleva när kraven du möter i arbetet är större än dina resurser. Stress är kroppens sätt att mobilisera energi för att klara av en påfrestning. En stressreaktion är inte negativ eller farlig i sig själv. Däremot kan långvarig stress leda till ohälsa.

Så kan du minska stress på jobbet

Är du stressad? Har svårt att få ihop livspusslet? För att må bra är det viktigt att försöka få balans mellan arbete, fritid och vila.

Prata med din chef

Om du upplever svår och långvarig stress på grund av arbetet bör du prata med din chef. Kanske kan ni på ett enkelt sätt minska belastningen genom att se över dina arbetsuppgifter. Din chef ska fånga upp signaler om ohälsa hos medarbetarna. Chefen ska också regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa.

Berätta om du ser risker i arbetsmiljön

Om du ser risker i arbetsmiljön har du ett ansvar att tala om det – prata med din chef i första hand. Du kan också vända dig till ditt arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) eller ta hjälp av din klubb (fackklubb) om det finns en sådan på arbetsplatsen. Eller så kan du kontakta Unionen för stöd och rådgivning.

Det finns flera olika förhållanden i arbetsmiljön som kan skapa arbetsrelaterad stress. Otydlighet i kombination med hög arbetsbelastning är ett vanligt exempel. Men negativ stress kan också uppkomma på grund av det sociala samspelet på arbetsplatsen eller hur arbetet organiseras och leds. Stress kan också skapas av en bristande balans mellan ansträngning och belöning i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga de faktorer i arbetsmiljön, så kallade ”stressorer”, som kan ge upphov till arbetsrelaterad stress. 

Är du arbetsmiljöombud? Jobba med stress inom det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Stress och andra organisatoriska och sociala frågor ska hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskerna ska undersökas, åtgärdas och följas upp. Metoden kan vara något annorlunda än vid traditionella fysiska skyddsronder. Det finns redskap (enkäter, broschyrer, checklistor) exempelvis hos Prevent speciellt utarbetade för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Tidiga varningssignaler vid stress på jobbet

Varningssignaler hos medarbetare

 • Magbesvär, huvudvärk och yrsel
 • Muskelspänningar i nacke, axlar, käkar
 • Tryck över bröstet, hjärtklappning
 • Infektionskänslighet
 • Trötthet, utmattning, irritation
 • Sömnstörningar, svårt att somna eller vaknar tidigt
 • Koncentrations- och minnesproblem
 • Oro, rastlöshet, nedstämdhet
 • Minskat intresse, likgiltighet, oföretagsamhet

Varningssignaler i organisationen

 • Irriterad stämning, allmänt missnöje, konflikter
 • Ilska och sorg
 • Letande efter syndabockar
 • Brist på initiativ och negativ inställning till arbetsgivaren
 • Mobbing, diskriminering och trakasserier
 • Chanstagning som kan leda till olyckor
 • Missbruk av alkohol, läkemedel och droger

Psykosociala frågor som stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Stress och andra arbetsmiljöfrågor hanteras enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Läs mer på sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete.

TCO har givit ut den vägledande skriften Vägen till en god arbetsmiljö som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Så hjälper du en stressad kollega

Säkert har du kollegor och vänner som drabbats av jobbstressen och kanske till och med tvingats sjukskriva sig. Istället för att fråga hur hen mår och hur vi kan hjälpa väljer vi ibland, av rädsla för att såra, att inte lyfta det vi ser och hör som gör oss oroliga. 

5 tips för att hjälpa en kollega i stress

Föreläsning: Stressen i våra liv – vän eller fiende?

Lyssna till en föreläsning som ger dig verktyg för att hjälpa ditt stressystem att vila, skapa förutsättningar för att minska stressen, öka din energi och skapa balans och hållbarhet.

Föreläsning: Stressen i våra liv – vän eller fiende? | Unionen

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg