Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som kan ge dig ersättning om du drabbas av en arbetsskada.

TFA kompletterar den lagstadgade ersättningen

Du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) om du jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal . Men även arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna TFA för sina anställda, så ta reda på vad som gäller för dig på din arbetsplats. 

Mer om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) hos Avtalat

Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte alltid full ersättning för förlorad inkomst och inte heller ersättning för sveda och värk, medicinisk invaliditet och eventuella extra kostnader till följd av skadan. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) kompletterar delvis den lagstadgade ersättning som finns.

TFA  omfattar alla anställda på arbetsplatsen oavsett anställningsform eller omfattning, det vill säga såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som de med tidsbegränsade anställningar omfattas. Försäkringen gäller från första anställningsdagen och det finns ingen kvalifikationstid för att omfattas av försäkringen.

Ersättningen betalas ut av Afa Försäkring

Ersättningen från TFA betalas ut genom Afa Försäkring. Via  TFA  är det möjligt att få ersättning för inkomstförlust, för kostnader samt för de psykiska och/eller fysiska följderna av arbetsskadan. Den kollektivavtalade försäkringen täcker också vad man kallar färdolycksfall. Det innebär att du i vissa fall kan ha rätt till viss ersättning vid olycksfall på väg till eller från jobbet om inget så kallat trafikförsäkringsklassat fordon är inblandat (i de fallen ansöker du om ersättning från trafikförsäkringen).

Du ansvarar själv för att anmäla din skada till Afa försäkring och att ansöka om ersättning. Om du behöver vägledning kan du kontakta ditt arbetsmiljöombud eller Unionens rådgivning. Mer om att anmäla en arbetsskada.

Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

För att få ersättning behöver vissa krav vara uppfyllda

Observera att olika krav måste vara uppfyllda för att ersättningar ska kunna beviljas. Det kan exempelvis handla om sjukskrivningens längd, att skadan måste kvarstå en viss tid och inkomstförlustens storlek. Reglerna kan också skilja sig åt beroende på när skadan visade sig eller om det är fråga om arbetsolycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Detaljerad information kring det samt ersättningsnivåerna finns hos Afa Försäkring. 

Det är viktigt att du agerar så snart som möjligt om du misstänker en arbetsskada. Om försäkringsprocessen vid arbetsskada.

Ta hjälp av Arbetsskadeguiden om du är osäker på hur du ska ansöka om ersättning.

Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få vid sjukdom och olycksfall. 

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg