Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

Du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal . Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna TFA för sina anställda. Ta därför reda på vad som gäller på din arbetsplats. 

Regelverket för TFA  omfattar alla från första anställningsdagen oavsett anställningsform eller omfattning och ingen kvalifikationstid tillämpas. Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som tidsbegränsade anställningar.

Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) kompletterar delvis den lagstadgade ersättning som finns genom socialförsäkringsbalken.

Ersättningen betalas ut genom Afa Försäkring. Via TFA kan man få ersättning för inkomstförlust, för kostnader samt för de psykiska och/eller fysiska följderna av arbetsskadan.

Observera att olika krav måste vara uppfyllda för att ersättningar ska kunna beviljas. Det kan handla om sjukskrivningens längd, att skadan måste kvarstå viss tid, inkomstförlustens storlek med mera. Reglerna kan också skilja sig åt beroende på när skadan visade sig eller om det är fråga om arbetsolycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Detaljerad information kring detta samt om ersättningsnivåerna finns hos Afa Försäkring. 

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg