Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Shape Created with Sketch.

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

För att TFA ska gälla för dig, måste din arbetsgivare ha tecknat ett kollektivavtal . I det ingår TFA. Också arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna TFA för sina anställda. Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. 

Regelverket för TFA omfattar alla från första anställningsdagen oavsett anställningsform eller omfattning och ingen kvalifikationstid tillämpas. Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som tidsbegränsade anställningar.

Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kompletterar delvis den lagstadgade ersättning som finns genom socialförsäkringsbalken.

Ersättningen betalas ut genom AFA Försäkring. Via TFA kan man få ersättning för inkomstförlust, för kostnader samt för de psykiska och/eller fysiska följderna av arbetsskadan.

Observera att olika krav måste vara uppfyllda för att ersättningar ska kunna beviljas. Det kan handla om sjukskrivningens längd, att skadan måste kvarstå viss tid, inkomstförlustens storlek med mera. Reglerna kan också skilja sig åt beroende på när skadan visade sig eller om det är fråga om arbetsolycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Detaljerad information kring detta samt om ersättningsnivåerna finns hos AFA Försäkring. 

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg