Sjukpenning för egenföretagare

Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur mycket ersättning du får beror på vilken bolagsform du har och på hur mycket lön eller överskott du tar ut från ditt företag.

Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Du kan sjukanmäla dig hos Försäkringskassan första sjukdagen och ansöka om sjukpenning. De första dagarna är karensdagar som du normalt sett (se information nedan) inte får ersättning för. Du kan själv välja om du vill ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid (du som har fyllt 55 år kan inte välja en dags karenstid). Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar. Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) utifrån hur stor din inkomst förväntas bli. Om du har ett nystartat företag och låga inkomster, får du en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

Under perioden 11 mars 2020 - 30 september 2021 ersätter staten tillfälligt kostnaderna för karensavdrag. För dig som egenföretagare gäller följande: Sjukfrånvaron under dagarna 1–14 ersätts med en schabloniserad sjukpenning på 810 kr före skatt per dag oavsett vald karenstid. Mellan 11 mars-31 december 2020 var beloppet 804 kr före skatt per dag. För ytterligare information, se Försäkringskassans hemsida.

Aktiebolag

Om du är anställd i ditt egna aktiebolag gäller följande: 

  • Första dagen du är sjuk görs karensavdrag, då du i vanliga fall inte har rätt till någon ersättning alls.
    Under perioden 11 mars-30 september 2021 ersätter dock staten arbetstagare, genom Försäkringskassan, med en schablonersättning. Schablonersättningen är 810 kr före skatt per dag fr.o.m. 1 januari 2021 (mellan 11 mars och 31 maj samt 1 juni till 21 december 2020 var schablonersättningen 700 respektive 804 kr per dag). Detta gäller även för egenföretagare som driver sin verksamhet i aktiebolagsform.
  • Dagarna 2-14 i sjukperioden betalar ditt aktiebolag ut sjuklön till dig. Under perioden april, juni och juli 2020 tog staten tillfälligt över samtliga sjuklönekostnader för arbetsgivares sjuklöner. Mellan den 1 augusti 2020 och den 30 september 2021 gäller en annan beräkning för ersättningen, kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Läs mer om vad detta innebär och hur beräkningen görs på Försäkringskassans webbsida under fliken ”Ersättning för sjuklönekostnader”. Detta gäller även för egenföretagare som driver sin verksamhet i aktiebolagsform.

  • När du varit sjuk i 14 dagar behöver du sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att få sjukpenning.

Ersättning som du får från Försäkringskassan räknas ut utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Det innebär att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk.

Mer information:

Verksamt – Om du blir sjuk
Försäkringskassan – Information för företagare

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg