Sjukpenning för egenföretagare

Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur mycket ersättning du får beror på vilken företagsform du har och på hur mycket lön eller överskott du tar ut från ditt företag.

Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Du kan sjukanmäla dig hos Försäkringskassan första sjukdagen och ansöka om sjukpenning. De första dagarna är karensdagar som du inte får ersättning för. Du kan själv välja om du vill ha 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid (du som har fyllt 55 år kan inte välja en dags karenstid). Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar. Försäkringskassan beräknar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) utifrån hur stor din inkomst förväntas bli. Om du har ett nystartat företag och låga inkomster, får du en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått

Aktiebolag

Om du är anställd i ditt egna aktiebolag gäller följande: 

När du har varit sjuk i 14 dagar har du möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver då sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Ersättning räknas ut utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Det innebär att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk.

Innan sjukdag 14 är du som driver aktiebolag ansvarig för att betala ut sjuklön till dig själv, bortsett från första dagen som du är sjuk på grund av regeln om karensavdrag.  

Mer information för dig som är egenföretagare:

Verksamt – Om du blir sjuk
Försäkringskassan – Information för företagare

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg