Misstanke om arbetsskada

Om du misstänker arbetsskada är det viktigt att du agerar så snart som möjligt enligt följande:

Information

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

  • Sök läkare så snart som möjligt efter olyckan eller efter att besvären har börjat visa sig för att få skadan dokumenterad.
  • Samråd med din läkare om du tror att besvären är en arbetsskada och be om ett intyg.
  • Kontakta arbetsmiljöombudet på din arbetsplats. Anmäl skadan till chefen och se till att arbetsgivaren gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Anmälan görs antingen via Anmäl arbetsskada eller på Försäkringskassans webbplats.
  • Om du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ansvarar du själv för att anmäla din skada till AFA Försäkring.
  • Spara kvitton och verifikationer på alla utgifter som orsakats av arbetsskadan. Det kan dröja länge innan skadan blir prövad.
  • Begär underhand kopior på alla sjukjournaler.
  • Dokumentera allt som kan ha med skadan att göra. Skriv ned viktiga uppgifter om bakgrund, händelseförlopp, fotografera eller rita, och be arbetskamrater eller andra berörda att lämna skriftliga vittnesmål.
  • Kontakta Unionen så tidigt som möjligt om du behöver hjälp med arbetsskadeanmälan, rehabilitering och arbetsanpassning eller om det blir tvist om ersättningen.
Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej