Misstanke om arbetsskada

Om du misstänker arbetsskada är det viktigt att du agerar så snart som möjligt enligt följande:

Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

  • Sök läkare så snart som möjligt efter olyckan eller efter att besvären har börjat visa sig för att få skadan dokumenterad.
  • Samråd med din läkare om du tror att besvären är en arbetsskada och be om ett intyg.
  • Kontakta arbetsmiljöombudet på din arbetsplats. Anmäl skadan till chefen och se till att arbetsgivaren gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Anmälan görs på Anmäl arbetsskada.  
  • Om du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ansvarar du själv för att anmäla din skada till Afa Försäkring.
  • Spara kvitton och verifikationer på alla utgifter som orsakats av arbetsskadan. Det kan dröja länge innan skadan blir prövad.
  • Dokumentera allt som kan ha med skadan att göra. Skriv ned viktiga uppgifter om bakgrund, händelseförlopp, fotografera eller rita, och be arbetskamrater eller andra berörda att lämna skriftliga vittnesmål.
  • Kontakta Unionen så tidigt som möjligt om du behöver hjälp med arbetsskadeanmälan, rehabilitering och arbetsanpassning eller om det blir tvist om ersättningen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg