Ont i rygg, nacke eller axlar

Om du har ont i rygg, nacke eller axlar kanske du har drabbats av det som kallas för belastningsbesvär. Läs mer och prata med din chef om du har problem.

Med belastningsbesvär menas just besvär i rygg, nacke och axlar som uppstår av för hög fysisk och/eller psykisk belastning i arbetslivet.

Orsakerna till belastningsbesvär kan vara upprepade och ensidiga rörelser eller dåligt anpassad arbetsutrustning. Men det kan även vara att du inte haft inflytande över din arbetsmängd, otydligt ledarskap eller organisation eller för långa arbetsdagar.

Prata med din chef om du har problem. Det finns lagar och regler som talar om hur din arbetsplats ska vara utformad och vad arbetsgivaren har för skyldigheter för att anpassa arbetsplatsen utifrån dina förutsättningar.

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga att undanröja risker för ohälsa eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Du kan alltså ställa krav på att en ergonom ser över din fysiska miljö och att man i en riskbedömning kommer fram till vad som måste åtgärdas för att minska och lösa dina besvär när de är arbetsrelaterade.

Om du arbetar på en arbetsplats med  klubb eller arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) kan du även ta hjälp av dem. Du kan också kontakta Unionen för stöd och rådgivning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg