Arbetsskada

En arbetsskada kan vara både fysiska eller psykiska besvär som du drabbats av på ditt arbete.

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär du fått av ditt arbete genom olycksfall eller skadlig exponering kan klassas som arbetsskada. Som olycksfall räknas både arbetsplatsolyckor och olyckor vid färd till och från arbetet.

Det är viktigt att du och din arbetsgivare anmäler din arbetsskada. Alla skador ska anmälas oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte. Anmälan är viktig för både din egen eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas.

De olika delarna i försäkringsprocessen vid en arbetsskada:

  1. Misstanke om arbetsskada
  2. Anmäla arbetsskada
  3. Ansöka om ersättning vid arbetsskada
  4. Beslut om ersättning
  5. Facklig rättshjälp vid arbetsskada
Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg