Ansöka om ersättning vid arbetsskada

Vid arbetsskada kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Om du omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan du också ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Du måste själv ansöka om ersättning.

Info icon Shape info icon

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet) och smitta (i vissa fall).

Olika ersättningar kan vara aktuella att söka

Om du får en inkomstförlust eller utökade kostnader på grund av din arbetsskada kan du under vissa förutsättningar ha rätt att få ersättning för detta. Här finns information om olika ersättningar som kan vara aktuella att söka om du har en arbetsskada.

För att ansöka om att få ersättning måste du skicka in en skriftlig ansökan om ersättning. Tänk på att det är skillnad på att anmäla arbetsskada och ansöka om ersättning för arbetsskada. 

Webbplatsen Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få en ungefärlig överblick över hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Ersättning från Försäkringskassan

Arbetsskadeförsäkringen regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB). Ersättning från den betalas ut genom Försäkringskassan. Det finns olika ersättningar du kan få från Försäkringskassan. För att ansöka om ersättning behöver du skicka in en skriftlig ansökan.

Livränta

Du kan ha rätt till livränta om du, på grund av din arbetsskada, gör en inkomstförlust till följd av att du tvingas gå ned i arbetstid eller inte kan arbeta alls, tar ett sämre betalt arbete, förlorar lönetillägg eller liknande. Livräntan syftar till att ersätta den inkomstskillnad som kan uppstå till följd av en arbetsskada. Om din inkomst, på grund av din arbetsskada, har minskat med minst en femtondel och nedsättningen kan antas bestå under minst ett år, kan du ha rätt till livränta.

Ersättning för kostnader

Du kan få ersättning för kostnader för tandvård, sjukvård utomlands och särskilda hjälpmedel.

Arbetsskadesjukpenning för karensdagar

Om du på grund av din arbetsskada har sjukfrånvaro kan du få ersättning för karensdagar.

Ersättning vid dödsfall

Efterlevande kan få omställnings- respektive barnlivränta. Viss begravningshjälp kan också betalas ut till dödsboet. Ersättning vid dödsfall administreras av Pensionsmyndigheten.

Observera att olika krav måste vara uppfyllda

Observera att olika krav måste vara uppfyllda för att ersättningar ska kunna beviljas. Reglerna kan också skilja sig åt beroende på när skadan visade sig eller om det är fråga om arbetsolycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Detaljerad information kring detta samt om ersättningsnivåerna finns hos Försäkringskassan. Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan hanterar, ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

Ersättning som betalas ut genom Afa Försäkring

Du kan omfattas av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), om din arbetsgivare har kollektivavtal . Eventuell ersättning från den försäkringen betalas ut genom Afa Försäkring. Du ansöker skriftligt om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos Afa Försäkring.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg