Ersättningar vid arbetsskada

Vid arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Om du omfattas av TFA-försäkring kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring.

Shape Created with Sketch.

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

Här finns information om olika ersättningar som kan vara aktuella om du har en arbetsskada. För att få ersättningen, måste du först ansöka om ersättning vid arbetsskada.

Webbplatsen Ersättningskollen visar både lagstadgad och kollektivavtalad ersättning vid sjukdom eller arbetsskada. Med hjälp av Ersättningskollen kan du få koll på hur mycket pengar just du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Ersättning från Försäkringskassan

Det finns olika ersättningar du kan få från Försäkringskassan.

Livränta

Om du på grund av din arbetsskada tvingas gå ned i arbetstid, ta ett sämre betalt arbete eller liknande kan du ha rätt till livränta. Livräntan syftar till att ersätta den inkomstskillnad som kan uppstå till följd av en arbetsskada. Om din inkomst på grund av din arbetsskada har minskat med minst en femtondel och nedsättningen kan antas bestå under minst ett år, kan du ha rätt till livränta.

Ersättning för kostnader

Du kan få ersättning för kostnader för tandvård, sjukvård utomlands och särskilda hjälpmedel.

Arbetsskadesjukpenning för karensdagar

Om du på grund av din arbetsskada har sjukfrånvaro kan du få ersättning för karensdagar.

Ersättning vid dödsfall

Efterlevande kan få omställnings- respektive barnlivränta. Viss begravningshjälp kan också betalas ut till dödsboet. Ersättning vid dödsfall administreras av Pensionsmyndigheten.

Observera - olika krav måste vara uppfyllda

Observera att olika krav måste vara uppfyllda för att ersättningar ska kunna beviljas. Reglerna kan också skilja sig åt beroende på när skadan visade sig eller om det är fråga om arbetsolycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Detaljerad information kring detta samt om ersättningsnivåerna finns hos Försäkringskassan. Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, som försäkringskassan hanterar, ger inte full ersättning för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.

Ersättning som betalas ut genom AFA Försäkring

Du kan omfattas av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), om din arbetsgivare har kollektivavtal. Eventuell ersättning från den försäkringen betalas ut genom AFA Försäkring.

Ersättning från trafikförsäkringsbolag

Om olyckan omfattas av trafikförsäkringen är det i första hand till trafikförsäkringsbolaget du ska vända dig. Under denna process får du hjälp från trafikförsäkringsbolaget.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg